Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 23/02/2024  10:06
Mặc định Cỡ chữ
Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản số 355/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 22/02/2024 về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Văn bản số 1695/BGTVT-VT ngày 20/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 18/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Giao thông vận tải đề nghị:

 

Các đơn vị vận tải chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; thực hiện đầy đủ quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ và quy định tại Điều 4 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện; bố trí đủ và đúng lái xe để đảm bảo thời gian làm việc của lái xe; thực hiện chở đúng số người theo quy định; đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, truyền dẫn dữ liệu theo quy định đối với thiết bị giám sát hành trình, camera lắp đặt trên phương tiện khi xe tham gia giao thông, quán triệt lái xe chấp hành tốc độ, thời gian lái xe; bố trí cán bộ theo dõi lái xe qua thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, camera để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh vi phạm.

 

Các bến xe khách thực hiện nghiêm túc quy trình cho xe ô tô ra vào bến; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra điều kiện phương tiện, lái xe trước khi xuất bến theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT; chú trọng kiểm tra điều kiện của lái xe, phương tiện, việc bố trí đủ số lượng lái xe, điều kiện của lái xe khách có giường nằm hai tầng, thời hạn đăng kiểm của phương tiện, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera…

 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện thành phố trên địa bàn tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, đặc biệt từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải để kiểm tra việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe, tốc độ, duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình; kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải, chở đúng số người quy định…; kiểm tra hoạt động của xe hợp đồng, kịp thời xử lý các trường hợp xe trá hình, xe dù, bến cóc (nếu có)./.

 

Lê Hằng