Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2024 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 27/02/2024  21:47
Mặc định Cỡ chữ
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2024 tăng 0,80% so với tháng trước; tăng 1,75% so với cùng tháng năm trước; tăng 1,32% so với tháng 12 năm trước, tăng 14,19% so với kỳ gốc 2019. CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng 1,32%.

 

 

So với tháng trước, CPI tháng 02/2024 tăng 0,8% (khu vực thành thị tăng 0,9%; khu vực nông thôn tăng 0,71%); tác động chính là do giá xăng dầu tăng và một số mặt hàng tiêu dùng Tết Nguyên đán tăng nhẹ. Giá cả thị trường trong tháng có Tết Nguyên đán tại tỉnh ổn định, không có sự biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng ghim hàng tăng giá.

 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm tăng, (gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,32%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,07%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,23%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02%; giao thông tăng 3,31%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,34%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,92%); Có 2 nhóm giảm (gồm: May mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,66%; bưu chính viễn thông giảm 0,03%); Có 2 nhóm không biến động giá là nhóm giáo dục và nhóm thuốc, dịch vụ y tế.

 

So với tháng 02/2023, CPI tháng 02/2024 tăng 1,75%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính, có 09 nhóm tăng giá (gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,88%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,94%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 3,5%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 4,9%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,55%; giao thông tăng 1,89%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 9,88%; giáo dục tăng 1,12%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,9%); Có 2 nhóm giảm giá (gồm: Bưu chính viễn thông giảm 5,82%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 3,3%).

 

So với tháng 12/2023, CPI tháng 02/2024 tăng 1,32%. Trong đó có 8 nhóm hàng tăng giá (gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,74%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,79%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,56%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,3%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,28%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,41%; giao thông tăng 4,54%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,26%); Có 2 nhóm giảm giá (gồm: Bưu chính viễn thông giảm 0,7%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%); Nhóm giáo dục không biến động giá./.

 

Thái Ninh