Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Ngày đăng: 28/02/2024  16:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 674/UBND-KGVX về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, mạng xã hội theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ.

 

Tổ chức treo cờ và khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 26/4/2024 đến hết ngày 8/5/2024, trong đó: Các cơ quan, đơn vị treo cờ (cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn) và khẩu hiệu tuyên truyền; các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc.

 

Khẩu hiệu tuyên truyền: (1) Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024)!; (2) Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu!; (3) Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!; (4) Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!; (5) Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!; (6) Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!; (7) Phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!; (8) Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam!.

 

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Việt Nam, các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (nếu có điểm cầu ở tỉnh Kon Tum).

 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường tin, bài đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo nội dung và chủ đề hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Trần Huệ - Phi Cường