Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam
Ngày đăng: 04/03/2024  08:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/3/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1368/VPCP-NN gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiến nghị về một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn trong phát triển chăn nuôi Việt Nam

Theo đó, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) tại Việt Nam có văn bản số 24/2024/CV-CJ ngày 25 tháng 01 năm 2024 gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó kiến nghị về một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn trong phát triển chăn nuôi Việt Nam.

 

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh biên giới phía Tây Nam tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2023 và Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao nghiên cứu kiến nghị của Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) tại văn bản nêu trên để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

 

Xem Văn bản kiến nghị tại đây                                                 

 

Trịnh Minh