Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, ATTP trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 04/03/2024  15:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh.

 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, kiểm tra hoạt động giết mổ, thực hiện kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ động vật, cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật theo đúng quy định pháp luật. Tránh tình trạng chủ quan, lơ là dẫn đến gây mất vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, lây lan dịch bệnh động vật.

 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền vận động để Nhân dân, các chủ cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật biết, chấp hành tốt các quy định, chủ trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng các cơ sở giết mổ động vật tập trung và các hoạt động liên quan giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các trường hợp kinh doanh động vật, giết mổ động vật trái phép, các trường hợp vi phạm để người dân biết và cùng giám sát.

 

Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, giết mổ động vật trên địa bàn; bố trí đầy đủ nhân viên thú y thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ động vật theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan chuyên ngành về Thú y.

 

Tăng cường kiểm tra các hoạt động giết mổ động vật, mua bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; bố trí, sắp xếp các địa điểm mua bán động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, trung tâm thương mại theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các điểm giết mổ, mua bán động vật, sản phẩm động vật tự phát, trái quy định của pháp luật.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện vệ sinh thú y... đối với cơ sở giết mổ động vật, sơ chế sản phẩm động vật, kinh doanh sản phẩm động vật.

 

Hằng năm, phối hợp với các địa phương, các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý kiểm soát giết mổ và quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật.

 

Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên thú y được phân công làm công tác kiểm soát giết mổ trên địa bàn các huyện, thành phố./.

 

                                                                              Lê Hằng – Trần Tiến