Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và tổ chức bình chọn, công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh
Ngày đăng: 05/03/2024  14:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 727/UBND-KGVX về việc nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và tổ chức bình chọn, công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu tổ chức bình chọn, công bố 10 sự kiện nổi bật tỉnh Kon Tum năm 2023 chưa đảm bảo thời gian theo quy định, làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền trên báo chí, truyền thông.

 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức bình chọn, công bố 10 sự kiện nổi bật tỉnh Kon Tum năm 2024.

 

Hằng tháng chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo từ 2 đến 3 lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến dự và cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí của tỉnh. Đồng thời, theo dõi việc tham dự các Hội nghị giao ban báo chí đối với lãnh đạo các đơn vị, địa phương; trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm phóng viên, cộng tác viên báo chí tác nghiệp vi phạm quy định của pháp luật; thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động, chất lượng thông tin, tuyên truyền của các phóng viên thường trú, hoạt động báo chí tại tỉnh, kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí tại tỉnh.

 

Theo dõi, đôn đốc Hội Nhà báo tỉnh triển khai thực hiện Văn bản số 01/CV-HĐXL ngày 09/01/2024 của Hội đồng xử lý vi phạm quy định nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

 

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố chủ động đăng ký nội dung cung cấp thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm hoặc các sự kiện quan trọng do địa phương, đơn vị chủ trì tổ chức, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời, thực hiện nghiêm việc cử lãnh đạo tham dự Hội nghị giao ban báo chí định kỳ theo quy định.

 

Hội Nhà báo tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Văn bản số 01/CV-HĐXL ngày 09/01/2024 của Hội đồng xử lý vi phạm quy định nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

 

Trần Huệ - Phi Cường