Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Dự án Bến xe mới thành phố Kon Tum được bổ sung vào Danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh
Ngày đăng: 15/03/2024  21:19
Mặc định Cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn vừa ký Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 phê duyệt bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Theo đó, bổ sung dự án "Bến xe mới phía Bắc thành phố Kon Tum" tại phường Ngô Mây, TP. Kon Tum; có quy mô 15.967 m2, công suất 650 xe/ngày đêm, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ đồng vào Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh có hiệu quả; xây dựng phụ biểu mô tả dự án thu hút đầu tư để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư./.

 

Cổng TTĐT tỉnh