Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Ngày đăng: 16/04/2024  15:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1303/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về KTXH. Có các hoạt động thiết thực, tưởng nhớ và tôn vinh công lao xây dựng đất nước của các Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, thiết thực các hoạt động Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Kỷ niệm 49 năm đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước và các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước…

 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử; vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

 

Chú trọng thực hiện chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay - chân - miệng và phòng, chống bệnh dại; có giải pháp đồng bộ để dịch không bùng phát ra diện rộng. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, cháy nổ, về quản lý, sử dụng pháo, chất nổ. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Vũ Huệ - Thu Hằng