Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Tập huấn triển khai chính sách an toàn thông tin năm 2024
Ngày đăng: 24/04/2024  15:57
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 24/4, tại Viễn thông Kon Tum, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn triển khai các chính sách an toàn thông tin (ATTT) theo tiêu chuẩn ISO 27001:2022 và đào tạo khả năng ứng phó sự cố, bảo đảm ATTT mạng năm 2024.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Tham gia lớp tập có hơn 30 học viên là công chức, viên chức phụ trách về công nghệ thông tin thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Trong thời gian 01 ngày, các học viên sẽ được nghe Viễn thông Kon Tum giới thiệu, phổ biến về các nội dung như: Tổng quan về ISO 27001:2022; phạm vi triển khai hệ thống quản lý ATTT theo ISO27001:2022; xác định các vùng cần kiểm soát ATTT tại tổ chức; xây dựng, hoàn thiện chính sách ATTT của cơ quan, đơn vị; các biện  pháp  kiểm  soát  ATTT  áp  dụng đối với  từng  vùng  cần  kiểm  soát ATTT...

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách về công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về xây dựng quy trình quản lý, vận hành các hệ thống thông tin phù hợp với chính sách ATTT theo tiêu chuẩn ISO 27001:2022 để nâng cao khả năng phòng thủ, sẵn sàng ứng phó đối với các hoạt động tấn công mạng đánh cắp hoặc phá hoại các hệ thống thông tin, nhất là những hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh phục vụ cho nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh.

 

Nguyễn Hiệp