Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng trung tâm thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông
Ngày đăng: 23/05/2024  21:41
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 298/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng trung tâm thị trấn huyện lỵ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

 

 

Điều chỉnh cục bộ một phần diện tích đất khoảng 7.585 m2 (thuộc lô đất có ký hiệu VH1, tổng diện tích khoảng 10.115m2) từ đất câu lạc bộ, nhà văn hóa trung tâm huyện thành đất cây xanh (có ký hiệu CX); phần diện tích đất còn lại khoảng 2.530 m2 giữ nguyên chức năng là đất xây dựng công trình văn hóa (có ký hiệu VH1A).

 

Điều chỉnh cục bộ một phần diện tích đất khoảng 24.836m2 (thuộc lô đất có ký hiệu CV, tổng diện tích khoảng 63.340 m2) từ đất cây xanh công viên, thảm cỏ thành các lô đất: Quảng trường trung tâm huyện (có ký hiệu QT1, diện tích khoảng 13.962 m2); đất hạ tầng kỹ thuật (có ký hiệu HTKT, diện tích khoảng 1.244m2); đất câu lạc bộ, nhà văn hóa trung tâm huyện (có ký hiệu VH1, diện tích khoảng 9.630m2). Phần diện tích đất còn lại khoảng 38.504 m2 (thuộc lô đất có ký hiệu CV) giữ nguyên là đất cây xanh công viên, thảm cỏ.

 

Điều chỉnh cục bộ lô đất quy hoạch quảng trường (phía Đông trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, có ký hiệu QT, diện tích khoảng 6.700m2) thành đất cây xanh công viên (có ký hiệu CXCV); điều chỉnh cục bộ lô đất được xác định là hồ sinh thái (vị trí giữa trụ sở Huyện ủy và HĐND - UBND huyện) thành đất quảng trường (ký hiệu QT, diện tích khoảng 4.561m2).

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Tu Mơ rông tổ chức công bố, công khai nội dung điều chỉnh cục bộ nêu trên; tổ chức quản lý, cập nhật vào các đồ án quy hoạch xây dựng có liên quan, đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng; triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, đất đai, đầu tư, xây dựng và các quy định liên quan; không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh