Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp kiểm tra công tác chuẩn bị Tết trồng cây năm 2024
Ngày đăng: 24/05/2024  08:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/5, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp cùng lãnh đạo các cơ quan liên của tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo vệ phát triển rừng, trồng rừng; công tác tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6 trên địa huyện Tu Mơ Rông.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Tu Mơ Rông

 

Sau khi đi kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6 trên địa bàn xã Đăk Hà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Tu Mơ Rông về công tác bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng, phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2024, địa phương đã chủ động giao chỉ tiêu ngành nông nghiệp cho cấp xã và các phòng ban liên quan, cụ thể: Cây Sâm Ngọc Linh tổng diện tích 2.877,60 ha (trong đó trồng mới 494 ha) cây dược liệu khác tổng diện tích 1.659,79 ha (trong đó trồng mới trong dân 236 ha); trồng rừng mới 220 ha; cây ăn quả tổng diện tích 426,08 ha (trong đó trồng mới 80 ha); cây mắc ca tổng diện tích 249,52 ha (trong đó trồng mới 50 ha); cây cà phê tổng diện tích 2.007 (trong đó diện tích trồng mới 242 ha).  

 

Địa phương tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, định hướng của tỉnh về phát triển cây ăn quả, cây Mắc ca, cây dượt liệu... để người dân tham gia thực hiện; đồng thời tiếp tục vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên minh HTX tham gia chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ... các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024, kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 tại huyện Tu Mơ Rông, UBND đã xây dựng và ban hành kế hoạch, làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh để thống nhất địa điểm, quy mô, thời gian tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024, đồng thời phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan để triển khai thực hiện....

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Tu Mơ Rông căn cứ chỉ tiêu nông nghiệp đã được UBND tỉnh giao kế hoạch năm 2024  để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị để phối hợp thực hiện; chuẩn bị địa điểm trồng cây lưu niệm và các điều kiện cần thiết để tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 trên địa huyện Tu Mơ Rông.

 

Đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh theo nhiệm vụ được giao, triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 trên địa huyện Tu Mơ Rông theo Kế hoạch 1232/KH-UBND của UBND tỉnh; chủ động phối hợp với UBND huyện Tu mơ Rông rà soát chuẩn bị bàn ghế, âm thanh, loa máy, maket trang trí sâu khấu, băng rôn, banner, áp phích khẩu hiệu, địa điểm, vị trí trồng cây lưu niệm... để tổ chức buổi lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6 trên địa huyện Tu Mơ Rông đảm bảo thiết thực hiệu quả...

 

Văn Hạ