Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Năm 2023, 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Ngày đăng: 10/06/2024  21:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND công nhận các huyện, thành phố của tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023.

 

Theo đó, công nhận 10 huyện, thành phố của tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ năm 2023.

 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thuộc địa bàn quản lý theo đúng quy định.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh