Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Góp ý xây dựng Nghị định triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024
Ngày đăng: 18/06/2024  14:34
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 18/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, chuyên gia tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến 63 tỉnh, thành phố về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự thảo Nghị định này gồm 5 Chương, 68 Điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Dự thảo Nghị định này nhằm cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

 

Các dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, Bộ, ngành địa phương để tiếp thu, chỉnh sửa bảo đảm chi tiết, đầy đủ, đồng bộ và thống nhất với Luật Đất đai năm 2024, cũng như hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, bảo đảm kế thừa, ổn định, phát triển hệ thống pháp luật về đất đai.

 

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ đã báo cáo các nội dung Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu sau hội nghị lần thứ 1. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan về: Quy định về dự án lấn biển; các dự án xây dựng kè biển để thực hiện công tác phòng chống thiên tai; các nội dung liên quan đến quy hoạch đất đai; nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia; các nội dung liên quan đến đất công nghiệp; quy định về bồi thường, tái định cư; thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; các chính sách miễn giảm tiền thuê đất; mô hình Trung tâm phát triển quỹ đất tại các địa phương; việc thực hiện các trường hợp chuyển tiếp giữa Nghị định cũ và Nghị định chuẩn bị ban hành…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ những ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương để hoàn thiện các dự thảo trình Chính phủ xem xét, quyết định để Nghị định sau khi được ban hành phù hợp với tình hình thực tế, phát huy hiệu quả Luật Đất đai năm 2024.

 

Minh Huệ