Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển
Ngày đăng: 19/06/2024  09:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 527/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Phó trưởng Ban thường trực.

Các Phó trưởng Ban:

 

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 

Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế.

 

Các thành viên:

 

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

 

Bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

 

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an;

 

Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

 

Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

 

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

 

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

Ông Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

 

Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

 

Ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

 

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

 

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;

 

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

 

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

 

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

 

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

 

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế, Thành viên kiêm Thư ký.

 

Quyết định này thay thế: Điều 1 Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển, Quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển, Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển./.

 

Trịnh Minh