Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Ngày đăng: 21/06/2024  14:49
Mặc định Cỡ chữ
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương; cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

 

Theo đó, tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, với hình thức đa dạng, phong phú trước, trong và sau Kỳ thi.

 

Tăng tần suất tin, bài, đẩy mạnh tuyên truyền trước những ngày diễn ra Kỳ thi  Tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về mục đích, ý nghĩa, tác dụng và những nội dung cơ bản có liên quan đến kỳ thi và công tác tuyển sinh, nhất là những vấn đề có tính chất đổi mới để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

 

Tập trung tuyên truyền quá trình tổ chức Kỳ thi với các nhóm vấn đề: Công tác chỉ đạo cần sâu sát, toàn diện; Công tác phối hợp nhịp nhàng, thông suốt; Công tác chuẩn bị phải chu đáo, kỹ lưỡng; Công tác chuyên môn nghiệp vụ cần thực hiện đúng quy trình, đúng quy chế, đúng hướng dẫn trong mọi khâu; Công tác truyền thông cần chủ động và kịp thời.

 

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định, quy chế, các thông tin cần thiết liên quan đến Kỳ thi. Tuyên truyền tinh thần chỉ đạo Kỳ thi của Trưởng Ban Chỉ đạo thi quốc gia, đó là: Đảm bảo “4 Đúng - 3 Không” (Cụ thể: 4 Đúng, gồm: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; Đúng và đủ quy trình; Đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; Đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường; 3 Không, gồm: Không lơ là, chủ quan; Không căng cứng, áp lực thái quá; Không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường).

 

Tuyên truyền công tác chuẩn bị, công tác tổ chức kỳ thi: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Kỳ thi của của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông; về thành lập đoàn kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia tại tỉnh Kon Tum năm 2024; công tác chuẩn bị hồ sơ thi, điều kiện dự thi của thí sinh; cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện tổ chức thi; phương án đảm bảo an ninh, đảm bảo an toàn, bảo mật cho cuộc thi,...

 

Tăng cường tuyên truyền trước và trong ngày thi về công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giao thông, thông tin liên lạc... đặc biệt là tại các điểm thi, nơi lưu trú của cán bộ và thí sinh,...

 

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền về Kỳ thi trên các kênh thông tin đại chúng, truyền thông trên các trang mạng xã hội và truyền thông cộng đồng tại địa phương. Đối với truyền thông trên các trang mạng xã hội, chú trọng các trang fanpage, địa chỉ Zalo, facebook của các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị để chia sẻ, phổ biến rộng rãi trong xã hội về những thông tin đã được kiểm chứng về kỳ thi. Trong đó, tập trung tuyên truyền Quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, lưu ý những điểm mới trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng và các vấn đề liên quan đến các kỳ thi.

 

Thái Ninh