Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Đại hội đại biểu các DTTS thành phố Kon Tum lần thứ IV, năm 2024
Ngày đăng: 21/06/2024  19:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/6, thành phố Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) thành phố Kon Tum lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc thành phố Kon Tum đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”

 

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo thành phố Kon Tum và 150 đại biểu đại diện cho hơn 57.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn thành phố.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Thành phố Kon Tum là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và là một trong hai vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum, có tổng diện tích tự nhiên 43.601,18 ha; với 21 đơn vị hành chính cấp xã; là nơi hội tụ của 06 dân tộc cùng sinh sống (Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng, Gíe - Triêng và một số DTTS khác). Đến cuối năm 2023, thành phố có tổng số 46.638 hộ, với tổng dân số trung bình khoảng 183.139 người (đồng bào DTTS 12.602 hộ, 57.615 người, chiếm tỷ lệ 31,46%); tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố là 338 hộ, chiếm tỷ lệ 0,73% so với tổng số hộ dân toàn thành phố; tổng số hộ cận nghèo là 929 hộ, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số hộ toàn thành phố; toàn thành phố hiện có 13 thôn đặc biệt khó khăn.

 

Qua 5 năm (2019 - 2024) thực hiện Quyết tâm thư và các phong trào thi đua được các cấp, các ngành phát động trên địa bàn thành phố, nhìn chung tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố nói chung, trong vùng đồng bào DTTTS nói riêng đã và đang có bước chuyển biến nhanh chóng về mọi mặt; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đúng mức.

 

Đến nay, 100% đường giao thông đến các thôn (làng) đồng bào DTTS được đầu tư nâng cấp, 99% hộ dân được sử dụng điện trong sinh hoạt, 98% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, có nhà vệ sinh; tỷ lệ học sinh đồng bào DTTS đến trường giữ tỷ lệ cao (trên 95%), hạn chế tối đa học sinh bỏ học giữa chừng; trên 95% hộ dân làm chuồng nuôi gia súc ra xa nhà ở; hầu hết các hộ dân đều mua sắm ti vi, xe máy, điện thoại di động kết nối Internet; nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất, chăn nuôi, đầu tư máy cày, máy kéo, máy bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa; nhiều hộ dân đã biết làm du lịch cộng đồng, thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ, các lễ hội truyền thống được duy trì, phát huy đã góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân các dân tộc được nâng lên.

 

Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tập trung thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2029, trong đó: Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS số có đất ở đạt 100%, tỷ lệ đồng bào DTTS có đất sản xuất đạt 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm xuống dưới mức 1%; 100% hộ đồng bào DTTS có sử dụng điện sinh hoạt; 100 hộ đồng bào DTTS sử dụng nước sạch; có nhà vệ sinh. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS; thực hiện các giải pháp liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 

Ra mắt Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, năm 2024

 

Đại hội thông qua Quyết tâm thư; bầu 30 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV, năm 2024.

 

Ban Dân tộc tỉnh và UBND thành phố tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân

 

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố  tặng Giấy khen 7 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III giai đoạn 2019 - 2024.

 

Minh Huệ