Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024
Ngày đăng: 24/06/2024  18:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/6, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024.
Quang cảnh buổi tiếp công dân

 

Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

 

Tại buổi tiếp công dân, đã có 01 lượt/01 người đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để đề nghị các cơ quan chức năng xem xét kiểm tra, rà soát lại hồ sơ giao đất cho Công ty Điện lực 3 Đà Nẵng (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) tại Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 26/5/1994 của UBND tỉnh.

 

Qua xem xét nội dung trình bày của công dân và ý kiến của các cơ quan liên quan, UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp, trao đổi giải thích đối với 01 lượt/01 người; đồng thời, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Tổng Công ty Điện lực Miền Trung theo quy định./.

 

Nguyễn Hiệp