Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Kon Tum - Dấu ấn 30 năm thành lập lại

Ngày đăng: 12/08/2021
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022