Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Thông báo về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/03/2023  13:45 1 Lượt xem
Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh