Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Bãi bỏ 122 văn bản về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 27/11/2023
Ngày 27/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành.

Kể từ ngày 23/10/2023: Dừng thực hiện đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 23/10/2023
Ngày 23/10/2023, Sở Y tế có Thông báo số 3677/TB-SYT dừng thực hiện đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/9/2023

Ngày đăng: 18/09/2023
Ngày 18/9, Sở Y tế có Thông báo số 3168/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 21/8/2023

Ngày đăng: 21/08/2023
Ngày 21/8, Sở Y tế có Thông báo số 2785/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 24/7/2023

Ngày đăng: 24/07/2023
Ngày 24/7, Sở Y tế có Thông báo số 2395/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 đến ngày 26/6/2023

Ngày đăng: 26/06/2023
Ngày 26/6, Sở Y tế có Thông báo số 1994/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 năm 2021 (lần 5)

Ngày đăng: 13/06/2023
Sở Y tế vừa có Văn bản 1779/SYT-KHTC ngày 12/6/2023 yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7 - 09/11/2021 (lần thứ 5).

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 12/6/2023

Ngày đăng: 13/06/2023
Ngày 12/6/2023, Sở Y tế có Thông báo số 1774/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum đến ngày 15/5/2023

Ngày đăng: 16/05/2023
Ngày 16/5/2023, Sở Y tế có Thông báo số 1422/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
379/QĐ-UBND 25/06/2024 Về việc phê duyệt khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê để xây dựng Trung tâm thương mại tại lô C28, Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.
377/QĐ-UBND 25/06/2024 Về việc xếp hạng đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.
368/QĐ-UBND 25/06/2024 Về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Kon Tum.
367/QĐ-UBND 25/06/2024 Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác khoáng sản sét làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
36/2024/QĐ-UBND 25/06/2024 Bãi bỏ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
2236/UBND-KGVX 25/06/2024 V/v triển khai thực hiện chính sách, pháp luật thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2231/UBND-KTTH 25/06/2024 V/v tiếp tục triển khai xây dựng Đề án sử dụng tài sản công (bao gồm quyền sử dụng đất) vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
2230/UBND-KGVX 25/06/2024 V/v tăng cường triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
2220/UBND-KGVX 25/06/2024 V/v tăng cường tuyên truyền, sử dụng ứng dụng i-Speed để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ Internet di động 4G
368/QĐ-UBND 24/06/2024 Về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Kon Tum
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?