Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 19/10/2020
Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3941/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Hướng dẫn cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả

Ngày đăng: 15/10/2020
Ngày 14/10/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có Công văn số 3919/CV-BCĐ hướng dẫn một số nội dung cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng: 16/09/2020
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3481/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 09/09/2020
Ngày 09/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3386/UBND-KGVX chỉ đạo tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng: 01/09/2020
Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3279/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19 (tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng Chính phủ), cụ thể:

Tăng cường giám sát cộng đồng phòng chống dịch bệnh

Ngày đăng: 31/08/2020
Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3257/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tăng cường giám sát cộng đồng phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 27/08/2020
Ngày 25/8/2020, Tiểu ban Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có Văn bản số 1437/CV-TBTT đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ quan báo chí địa phương; Cổng thông tin điện tử tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng: 26/08/2020
Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3186/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 về kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19.

Tăng cường tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 18/08/2020
Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3019/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng dân tộc thiểu số và Miền núi.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh