Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng: 25/03/2021
Ngày 24/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 974/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 22/03/2021
Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 924/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các sự kiện lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động có tập trung đông người tại nơi công cộng được phép tổ chức nhưng phải đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 129-TB/TU ngày 01/3/2021

Ngày đăng: 07/03/2021
Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 747/UBND-KTTH yêu cầu triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 129-TB/TU ngày 01/3/2021.

Từ 17h ngày 02/3: Tạm dừng hoạt động các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 02/03/2021
Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 711/UBND-KGVX thống nhất tạm dừng hoạt động các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng: 01/03/2021
Ngày 01/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 697/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương có chung đường biên giới với Campuchia

Ngày đăng: 28/02/2021
Trước tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia đang có những diễn biến phức tạp; nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương có chung đường biên giới với Campuchia, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc và các huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai triển khai thực hiện một số nội dung. Cụ thể:

Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

Ngày đăng: 26/02/2021
Ngày 26/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

Tăng cường các giải pháp kiềm chế TNGT gắn với việc phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 26/02/2021
Trước tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng, Ban ATGT có Văn bản đề nghị các ngành chức năng tăng cường các giải pháp kiềm chế TNGT gắn với việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Phối hợp ngăn chặn vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 25/02/2021
Ngày 24/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 640/UBND-NC về việc phối hợp ngăn chặn vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63