Thứ 4, Ngày 06/12/2023 -

Bãi bỏ 122 văn bản về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 27/11/2023
Ngày 27/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành.

Kể từ ngày 23/10/2023: Dừng thực hiện đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 23/10/2023
Ngày 23/10/2023, Sở Y tế có Thông báo số 3677/TB-SYT dừng thực hiện đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/9/2023

Ngày đăng: 18/09/2023
Ngày 18/9, Sở Y tế có Thông báo số 3168/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 21/8/2023

Ngày đăng: 21/08/2023
Ngày 21/8, Sở Y tế có Thông báo số 2785/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 24/7/2023

Ngày đăng: 24/07/2023
Ngày 24/7, Sở Y tế có Thông báo số 2395/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 đến ngày 26/6/2023

Ngày đăng: 26/06/2023
Ngày 26/6, Sở Y tế có Thông báo số 1994/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 năm 2021 (lần 5)

Ngày đăng: 13/06/2023
Sở Y tế vừa có Văn bản 1779/SYT-KHTC ngày 12/6/2023 yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01/7 - 09/11/2021 (lần thứ 5).

Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 12/6/2023

Ngày đăng: 13/06/2023
Ngày 12/6/2023, Sở Y tế có Thông báo số 1774/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh.

Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum đến ngày 15/5/2023

Ngày đăng: 16/05/2023
Ngày 16/5/2023, Sở Y tế có Thông báo số 1422/TB-SYT cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
603/QĐ-UBND 04/12/2023 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Trồng trọt áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
706/QĐ-UBND 01/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh.
705/QĐ-UBND 01/12/2023 V/v Quyết định thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023.
4205/KH-UBND 01/12/2023 Kế hoạch củng cố, kiện toàn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2025
4198/UBND-TTHCC 01/12/2023 V/v triển khai thực hiện Công văn số 100/TCTCCTTHC ngày 14/11/2023 của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.
4197/UBND-NNTN 01/12/2023 V/v triển khai công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh.
704/QĐ-UBND 30/11/2023 V/v phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Ialy mở rộng (địa bàn tỉnh Kon Tum) trong quá trình thi công
595/QĐ-UBND 30/11/2023 Về việc tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.
4193/UBND-NNTN 30/11/2023 V/v tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm năm 2023 về xây dựng nông thôn mới.
4180/KH-UBND 29/11/2023 Triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?