Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

Xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 10/07/2019  09:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh ban hành công văn số 1725/UBND-HTKT về việc Xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh

 

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động môi giới, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo trong môi giới, chuyển nhượng bất động sản. Kết quả báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2019.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án khai thác quỹ đất đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh; trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

 

Cao Trí