Thứ sáu, Ngày 05/06/2020 -

Ông Trịnh Văn Minh phụ trách điều hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Ngày đăng: 10/07/2019  15:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 525/QĐ-UBND giao ông Trịnh Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phụ trách điều hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cho đến khi có nhân sự Giám đốc.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định thành lập vào ngày 17/4/2019. Dự kiến vào cuối tháng 7 này sẽ đi vào hoạt động tại số 70, đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum và sẽ có trên 1.200 thủ tục hành chính của các sở, ngành của tỉnh được giải quyết tại đây.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Trung tâm là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân; tham mưu công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thực hiện các chức năng thông tin, công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hỗ trợ thủ tục đầu tư./.

 

Dương Nương