Thứ hai, Ngày 09/12/2019 -

UBND tỉnh chấp thuận 2 chủ trương đầu tư trồng dược liệu và cà phê tại huyện Tu Mơ Rông
Ngày đăng: 21/07/2019  10:43
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 712, 713/QĐ-UBND ngày 12/7 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Hợp tác xã Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông và Dự án phát triển ươm và trồng các loại dược liệu của Hợp tác xã Dược liệu Ngọc Lây đều tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.

 

Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai trên diện tích 20h, tổng vốn đầu tư trên 35,8 tỷ đồng. Công suất thiết kế: Vườn ươm giống dược liệu (Giảo cổ am, Hồng đảng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử...) trong nhà lưới 01 ha với sản lượng 2.000.000 cây giống/năm; trồng 06 ha Hồng đảng sâm, Ngũ vị tử với sản lượng 30 tấn/năm; trồng 01 ha hoa Lan Kim Tuyến trong nhà kính với sản lượng 03 tấn/năm; trồng 02 ha Giảo cổ lam trong nhà kính với sản lượng 10 tấn/năm; trồng 9,465 ha cây cà phê xứ lạnh với sản lượng 150 tấn/năm. Sản phẩm cung cấp là cây dược liệu, cà phê.

 

Dự án phát triển ươm và trồng các loại dược liệu dưới tán rừng (ngoại trừ Sâm Ngọc Linh) được triển khai trên diện tích 10ha, với tổng vốn đầu tư 24,5 tỷ đồng; công suất thiết kế 3,5 ha cây Đảng Sâm với sản lượng 10 tấn/vụ/2 năm; 02 ha Giảo cổ lam với sản lượng 10 tấn/vụ/năm; 02 ha Ngũ vị tử với sản lượng 35 tấn/năm; 02 ha Lan kim tuyến với sản lượng 6 tấn/năm; vườn ươm giống dược liệu (Đảng sâm, Lan kim tuyến, Giảo cổ lam, Ngũ vị tử...) 0,5 ha với sản lượng 1 triệu cây giống/năm. Sản phẩm cung cấp là cây dược liệu, giống cây dược liệu.

 

                                                                         Phan Phượng