Thứ 7, Ngày 25/05/2024 -

Một số kết quả tích cực trong đo lường sự hài lòng về TTHC và Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 20/04/2024  17:50
Mặc định Cỡ chữ
Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh Kon Tum năm 2023 đạt 82,10% điểm, xếp hạng thứ 35/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 07 bậc so với năm 2022). Trong đó, mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) và Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh được cải thiện thực sự rõ nét.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định về Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2023 – 2026. Mục đích của đo lường, xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính nhằm đánh giá khách quan chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình theo các mục tiêu của của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

 

Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính năm 2023, được thực hiện với sự tham gia của nhiều cơ quan từ Trung ương tới địa phương. Trong đó, Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp thực hiện đo lường hài lòng và chủ trì công tác thông tin tuyên truyền về việc triển khai và kết quả đo lường sự hài lòng. UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, hỗ trợ khảo sát thông qua việc chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan chọn mẫu khảo sát. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị thực hiện việc phát, thu phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân năm 2023 trong cả nước.

Công tác tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Trong 10 nhóm nội dung được khảo sát để đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính có 06 nhóm nội dung liên quan đến việc cung cấp TTHC và Bộ phận Một cửa.

 

Mức độ hài lòng của người dân đối với tiếp cận dịch vụ được đo lường trên 03 tiêu chí: (1) Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phân Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) có biển hiệu, hướng dẫn rõ ràng, giúp người dân dễ tìm, dễ thấy; (2) Bộ phận Một cửa có đủ ghế ngồi chờ, ngồi giải quyết công việc và bàn viết cho người dân; (3) Bộ phận Một cửa có trang thiết bị phục vụ người dân đầy đủ, chất lượng tốt, giúp người dân giải quyết công việc dễ dàng hơn. Năm 2023, tiêu chí này của tỉnh Kon Tum xếp hạng thứ 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tăng 41 bậc so với năm 2022).

 

Mức độ hài lòng của người dân đối với TTHC được đo lường trên 04 tiêu chí: (1) Quy định TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa dễ thấy, dễ hiểu; (2) Người dân được yêu cầu nộp hồ sơ giải quyết TTHC đúng theo quy định; (3) Người dân được yêu cầu nộp phí/lệ phí giải quyết TTHC đúng theo quy định; (4) Thời hạn giải quyết TTHC cho người dân đúng theo quy định. Năm 2023, tiêu chí này của tỉnh Kon Tum được xếp hạng 14/63 (tăng 44 bậc so với năm 2022).

 

Mức độ hài lòng của người dân đối với công chức trực tiếp giải quyết công việc cho người dân được đo lường trên 03 tiêu chí: (1) Công chức Bộ phận Một cửa có thái độ giao tiếp lịch sự, tôn trọng đối với người dân; (2) Công chức Bộ phận Một cửa hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu, đầy đủ, giúp người dân có thể hoàn thiện hồ sơ sau một lần hướng dẫn; (3) Công chức Bộ phận Một cửa tuân thủ đúng quy định trong giải quyết TTHC cho người dân. Năm 2023, tiêu chí này của tỉnh có thứ hạng 15/63 (tăng 37 bậc so với năm 2022).

 

Mức độ hài lòng của người dân đối với kết quả dịch vụ được đo lường trên 03 tiêu chí: (1) Kết quả giải quyết TTHC được trả đúng hẹn; (2) Kết quả giải quyết TTHC có thông tin đầy đủ, chính xác; (3) Kết quả giải quyết TTHC đảm bảo tính công bằng. Năm 2023, tiêu chí này được xếp hạng 16/63 (tăng 39 bậc so với năm 2022).

 

Mức độ hài lòng của người dân đối với việc cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân được đo lường trên 03 tiêu chí: (1) Cơ quan bố trí hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, giúp người dân phản ánh, kiến nghị dễ dàng; (2) Cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đúng quy định; (3) Cơ quan thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị cho người dân kịp thời. Năm 2023 tiêu chí này được xếp hạng 13/63 (tăng 15 bậc so với năm 2022).

 

Bên cạnh đó, mức độ hài lòng của người dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công nói chung năm 2023 của tỉnh được xếp hạng thứ 14/63.

 

Từ những kết quả trên cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ liên quan đến TTHC và Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện thực sự rõ nét; đồng thời cũng cho thấy sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan hành chính nhà nước và Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC và hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ./.

 

Vũ Huệ