Thứ hai, Ngày 27/01/2020 -

Chấm dứt tiếp nhận 30 TTHC về đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Kon Tum từ 16/9
Ngày đăng: 12/09/2019  20:16
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; ngày 11/9, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo 198/TB-STNMT thông báo về việc chấm dứt tiếp nhận 30 TTHC về đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Kon Tum từ 16/9.

 

Quầy giao dịch của Sở Tài nguyên – Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

 

Cụ thể, chấm dứt tiếp nhận hồ sơ hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Kon Tum thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 16/9/2019.

 

Từ ngày 16/9/2019, việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký giao dịch đảm bảo và lĩnh vực Đăng ký biến động đất đai của Văn phòng Đăng ký Đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Kon  Tum thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết cho các tổ chức, cá nhân sẽ được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, tòa nhà Bưu điện tỉnh Kon  Tum, số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.

 

Cụ thể 30 TTHC tải tại đây!

Tin, ảnh: Dương Nương