Thứ 5, Ngày 20/02/2020 -

Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại năm 2019
Ngày đăng: 09/10/2019  13:44
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 09/10, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin – Truyền thông) phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin – Truyền thông) tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại năm 2019.

 

Quang cảnh khóa đào tạo

 

Tham gia khóa đào tạo có gần 100 cán bộ, công chức, viên chức hiện đang làm công tác tuyên truyền, tuyên giáo, giáo dục – đào tạo, văn hóa – thông tin của tỉnh; các huyện và xã biên giới của tỉnh.

 

Các đại biểu tham gia khóa đào tạo

 

Trong 3 ngày (09-11/10), các chuyên viên cao cấp của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông sẽ truyền đạt tới học viên 03 Chương trình với 10 chuyên đề.

 

Trong đó, Chương trình 1: “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ thông tin đối ngoại” gồm 5 chuyên đề: Tình hình quốc tế, sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn trên thế giới; Hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Tình hình đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo; Thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quyền con người; Tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam - thành tựu và thách thức.

 

Chương trình 2: Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện dự án truyền thông đối ngoại gồm 3 chuyên đề: Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện dự án truyền thông đối ngoại; Kỹ năng thực hiện sản phẩm truyền thông đối ngoại trên mạng xã hội; Phòng ngừa và giải quyết khủng hoảng truyền thông đối ngoại.

 

Chương trình 3: Bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin gồm 2 chuyên đề: Kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin; Kỹ năng tổ chức đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh Việt Nam.

 

Tin, ảnh: Dương Nương