Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia H’Drai lần thứ XVII
Ngày đăng: 21/05/2020  17:30
Mặc định Cỡ chữ
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của đại biểu, chiều 21/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia H’Drai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: DĐN

 

Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém; nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện; từ đó xác định những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ thường xuyên, kịp thời của tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn, huyện Ia H’Drai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

 

Về kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với huyện mới trong giai đoạn đầu kiến thiết xây dựng, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng từ 31,97% năm 2016 lên 40,85% năm 2020; thương mại - dịch vụ giảm từ 15,72% năm 2016 xuống 11,22% năm 2020 và nông - lâm - thủy sản giảm từ 52,31% năm 2016 xuống 47,93% năm 2020. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện hằng năm vượt dự toán tỉnh giao, dự kiến năm 2020 đạt 70 tỷ đồng, đạt 155,78% so với Nghị quyết.

 

Giá trị sản xuất năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2020 ước đạt 1.816 tỷ đồng, đạt 121% Nghị quyết Đại hội. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản năm 2020 ước đạt 871 tỷ đồng, tăng 155,42 % so với đầu nhiệm kỳ. Diện tích gieo trồng 27.953 ha, đạt 93,18% Nghị quyết, trong đó cây cao su 24.720 ha, khoảng 50% diện tích đã đưa vào khai thác. Đã hình thành đàn gia súc 6.065 con, tăng 220% so với đầu nhiệm kỳ; đàn gia cầm 35.000 con, tăng 172% so với đầu nhiệm kỳ. Diện tích ao, hồ nuôi thủy sản 28 ha, tăng 183% so với đầu nhiệm kỳ…

 

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2020 ước đạt 742 tỷ đồng, tăng 355% so với đầu nhiệm kỳ. Lợi thế về thủy điện và điện mặt trời được khai thác, ngoài các công trình thủy điện hiện hữu trên sông Sê San, có thêm 1 dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời quy mô lớn sắp đi vào hoạt động. Trên địa bàn huyện đã có 1 nhà máy tinh bột sắn công suất 230 tấn bột/ngày đêm và 1 nhà máy chế biến mủ cao su công suất 4.000 tấn/năm, đang xây dựng thêm 2 nhà máy chế biến mủ cao su.

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 204 tỷ đồng, tăng 198% so với đầu nhiệm kỳ. Đã chú trọng phát triển các ngành thương mại - dịch vụ thiết yếu để phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn; trong đó dịch vụ viễn thông, thông tin, thiết bị điện tử, tin học, đại lý xăng dầu, vật liệu xây dựng, đồ gia dụng… bước đầu hình thành và phát triển.

 

Đã sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn vốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ ưu tiên đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trung tâm huyện và các xã, công trình thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhất là giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp nước sinh hoạt, trường học và các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường vào khu sản xuất tập trung. Từ đó, diện mạo trung tâm hành chính huyện và kết cấu hạ tầng trung tâm xã, các điểm dân cư ngày càng được hoàn thiện.

 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các xã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn; đời sống người dân có nhiều cải thiện, tỷ lệ giảm nghèo bình quân 5-6%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 3/3 xã đạt 13/19 tiêu chí và có 10/21 thôn được công nhận thôn nông thôn mới.

 

Công tác giáo dục đạt được những thành tựu quan trọng. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo huyện Ia H’Drai giai đoạn 2016-2020; đã quan tâm công tác tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu số lượng giáo viên, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục ở các bậc học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Hằng năm, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp và tỷ lệ chuyên cần đạt trên 98%, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và các hoạt động phong trào được đánh giá đạt khá so với các địa phương trong tỉnh.

 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đã được quan tâm đầu tư; đến năm 2020 đạt 85 giường bệnh/vạn dân, đạt 85% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến xã, thôn được nâng cao trình độ chuyên môn và y đức; công tác y tế dự phòng trong 5 năm đã triển khai đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong việc khống chế và loại trừ các ổ dịch cũ từng lưu hành trong thời gian dài trên địa bàn; đến nay 100% Trạm Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

 

Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Trong 5 năm, toàn huyện có 2.018 hộ đăng ký xây dựng "Gia đình văn hóa"; có 14/21 thôn đăng ký xây dựng "Khu dân cư văn hóa"; 13/48 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa. Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh với bản sắc đa dạng của các dân tộc; hoạt động thể dục, thể thao được duy trì và phát triển ở nhiều khu dân cư, tỷ lệ người tham gia luyện tập thường xuyên đạt 20% dân số.

 

Quốc phòng, an ninh ngày càng được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; tiềm lực quốc phòng, an ninh của huyện được tăng cường; lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành tốt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện chiến đấu; tuyển quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo chỉ tiêu được giao; lực lượng dân quân, tự vệ được củng cố, lực lượng dự bị động viên thường xuyên được rà soát, bổ sung. Các lực lượng vũ trang đã phối hợp tốt trong công tác, đảm bảo trật tự khu vực biên giới và làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm; không để xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư ở khu vực biên giới, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Việc kiện toàn tổ chức Đảng, “xóa thôn trắng" tổ chức đảng đạt kết quả cao; từ năm 2017, huyện đã kiện toàn 21/21 thôn có chi bộ đảng; đến cuối năm 2019 đã có 505 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: DĐN

 

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; củng cố niềm tin của Nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, phát triển. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng, lợi thế của huyện, tập trung thực hiện các đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thu hút sắp xếp dân cư và cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Xây dựng huyện Ia H’Drai ổn định, phát triển nhanh và bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ.

 

Đại hội đã nhất trí thông qua 20 chỉ tiêu phấn đấu đạt được vào cuối nhiệm kỳ, như tổng giá trị sản xuất đạt 3.540 tỷ đồng; dân số đạt khoảng 22.000 người; tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%; phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên khoảng 70%; tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên khoảng 90%; cả nhiệm kỳ kết nạp 200 đảng viên mới (hằng năm 40 đảng viên); tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố hằng năm đạt 100%; tỷ lệ giao quân hằng năm so với chỉ tiêu trên giao đạt 100%; 100% đơn vị dân quân tự vệ và 100% chỉ tiêu dự bị động viên tỉnh giao được huấn luyện…

 

BCH Đảng bộ huyện khóa XVII và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội. Ảnh: DĐN

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 29 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ I đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 9 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 4 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Thạch được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XVII; đồng chí Võ Anh Tuấn và A Khiên được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạch được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

 

(Nguồn: Báo Kon Tum điện tử)