Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue
Ngày đăng: 02/06/2020  10:05
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1914/UBND-KGVX ngày 01/6/2020 yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống SXHD lần thứ 10 (ngày 15 tháng 6 năm 2020). Thực hiện lồng ghép các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 2775/BYT-DP ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, ngành, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, không lơ là, chủ quan, không để tình trạng “dịch chồng dịch”...

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế thường xuyên hướng dẫn việc đăng tải các thông tin liên quan về dịch bệnh do vi rút Zika, SXHD, các khuyến cáo của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân biết, chủ động phòng chống, không hoang mang, lo lắng; không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông và triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh do vi rút Zika, SXHD; phát động phong trào cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy tại các cơ sở giáo dục, tại địa phương, cộng đồng và hộ gia đình...

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai công tác truyền thông phòng chống SXHD trước mùa dịch với các hoạt động thiết thực nhằm huy động chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống SXHD nhưng vẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

 

Chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự gia tăng, bùng phát của dịch bệnh; cử Đội xung kích diệt lăng quăng/bọ gậy triệt để tại các ổ dịch SXHD để các ổ dịch được khống chế triệt để hơn.

 

Triển khai mạnh mẽ chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy, huy động các ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội tích cực tham gia triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải... là nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức loại bỏ và tiêu diệt bọ gậy.

 

 Hỗ trợ kinh phí (mua hóa chất, chi trả công phun, người dẫn đường, Đội xung kích…) cho các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế để triển khai kịp thời công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh cũng như xử lý ổ dịch tại các địa phương…

 

Các Sở, ban ngành tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2020; theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng ngành Y tế triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự gia tăng, bùng phát của dịch bệnh.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, SXHD trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

 

Phan Linh