Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 04/08/2020  09:23
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2831/UBND-KGVX ngày 04/8/2020 chỉ đạo Công an tỉnh; các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

 

Thực hiện Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 và Văn bản số 4109/BYT-DP ngày 01/8/2020 của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu:

 

UBND các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn và thực hiện triệt để phương châm bốn tại chỗ theo chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, ngành liên quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

Tăng cường năng lực, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan thành lập các tổ, đội giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng, giao trách nhiệm phụ trách các hộ dân trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bảo đảm phát hiện sớm các trường hợp. Thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" với tất cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

 

Công an tỉnh; các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đơn vị liên quan và các địa phương tiếp tục rà soát, quản lý và thực hiện cách ly các trường hợp đến từ vùng dịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2755/UBND-KGVX ngày 30/7/2020 và Công văn số 2795/UBND-KGVX ngày 31/7/2020.

 

Sở Y tế: Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị đảm bảo cho việc thu dung, điều trị các trường hợp mắc bệnh; triển khai áp dụng các quy trình, phân luồng, phân tuyến tránh lây lan trong các cơ sở y tế, thực hiện điều trị hiệu quả và tăng cường phối hợp, trao đổi chuyên môn kỹ thuật giữa các tuyến trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19.

 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai công tác xét nghiệm Covid-19 theo đề nghị và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 4109/BYT-DP ngày 01 tháng 8 năm 2020. Huy động các cơ sở có khả năng thực hiện xét nghiệm, thực hiện việc thanh toán bảo hiểm y tế cho xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam./

 

Dương Nương