Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Điều chỉnh đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020
Ngày đăng: 14/10/2020  21:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/10/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký Văn bản số 1389/TTg-CN về việc điều chỉnh đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

 

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) với quy mô diện tích 70ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Văn bản số 433/TTg-CN ngày 06/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Kon Tum tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp chậm triển khai thực hiện. Trường hợp dự án không có khả năng triển khai thực hiện, đề nghị thực hiện thủ tục đưa ra khỏi quy hoạch hoặc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

 

Chỉ đạo các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp ưu tiên xây dựng các công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết nhu cầu nhà ở, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật./.

 

Cổng TTĐT tỉnh