Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 18/12/2020  09:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND về về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 5.800 đồng/kg thóc (Năm nghìn tám trăm đồng trên một ki lô gam thóc).

 

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 theo mức giá thóc quy định tại Quyết định này.

 

Quyết định có hiệu kể  từ ngày 27 tháng 12 năm 2020./.

 

Cổng TTĐT tỉnh