Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021
Ngày đăng: 25/12/2020  20:47
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/12/2020, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch 11/KH-BCĐ về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.

Mục tiêu của Kế hoạch là bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021, cụ thể: Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021; tăng cường kiểm tra liên ngành từ tuyến tỉnh, huyện đến tuyến xã, tập trung kiểm tra các nhóm sản phẩm thực phẩm tiêu thụ nhiều vào dịp Tết Nguyên đán có yếu tố nguy cơ cao; tuy động tối đa các kênh truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như các kiến thức về ATTP trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân.

 

Thời gian triển khai Kế hoạch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/3/2021 trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Ban Chỉ đạo đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP; huy động nguồn lực, hệ thống truyền thanh tham gia truyền thông, tuyên truyền kiến thức và các quy định của pháp luật về ATTP cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

 

Đề nghị các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ATTP; dành nhiều thời gian, thời lượng tuyên truyền công tác bảo đảm ATTP và kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP; mời đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều vào dịp Tết Nguyên đán có nguy cơ cao.

 

Yêu cầu các Đoàn kiểm tra cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và không thực hiện tốt quy định về bảo đảm ATTP để kịp thời đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và phê phán những trường hợp vi phạm…/.

 

Cổng TTĐT tỉnh