Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Kế hoạch Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 12/01/2021  20:12
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh từ năm 2021-2030.

 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm duy trì xu hướng giảm mức sinh một cách vững chắc để đạt mức sinh thay thế; từng bước nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu như: Tiếp tục giảm sinh, tập trung những vùng mức sinh còn cao, tiến tới đạt mức sinh thay thế; Nâng cao chất lượng dân số tạo nền tảng cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: 90% nam, nữ thanh niên hiểu biết cơ bản về một số vấn đề DS-KHHGĐ như các biện pháp tránh thai, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; 70% nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 45% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 70% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất.

 

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và các hoạt động chủ yếu để thực hiện, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi; Điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích; Mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số... Ngoài ra, cần cập nhật kiến thức mới, tập huấn lại theo hướng dẫn của Trung ương để đội ngũ cộng tác viên dân số thực hiện đầy đủ, có hiệu quả việc tuyên truyền, vận động./.

 

Cổng TTĐT tỉnh