Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn nhân sự UBND thành phố Kon Tum
Ngày đăng: 01/02/2021  20:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có các Quyết định phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Lãnh đạo thành phố Kon Tum chúc mừng ông Nguyễn Thanh Mân tại kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố Kon Tum ngày 21/01

 

Tại Quyết định số 78/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Điệu;

 

Tại Quyết định số 79/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Mân.

 

Tại Quyết định số 80/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Ninh;

 

Trước đó, vào ngày 21/01/2021, HĐND thành phố Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề kiện toàn công tác nhân sự. Theo đó, HĐND thành phố bầu ông Nguyễn Thanh Mân - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố Kon Tum thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Điệu, nguyên Chủ tịch UBND thành phố do chuyển công tác; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố do đảm nhiệm công tác khác./.

 

Cổng TTĐT tỉnh