Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Toàn dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 04/02/2021  08:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 03/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 454/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Tiểu ban Tuyên truyền - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương: Đẩy mạnh việc truyền thông thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) của Bộ Y tế và yêu cầu mọi người chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi  công cộng để chủ động phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục thông tin để Nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, khuyến khích thực hiện khai báo  y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch; đẩy mạnh thanh toán điện tử và làm việc trực tuyến...

 

Giao Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc người dân chấp hành đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế. Tổ chức xử phạt nghiêm, đúng quy định các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu trên địa bàn xảy ra tình trạng không đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

 

Giao Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông, nhắc nhở, chấn chỉnh và vận động người dân nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế; yêu cầu mọi người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng để chủ động phòng chống dịch COVID-19.

 

Cổng TTĐT tỉnh