Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em
Ngày đăng: 08/03/2021  15:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 775/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2362/KH-UBND ngày 02/7/2020.

 

Đồng thời, khẩn trương rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

 

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, trường học, lớp học để bảo đảm an toàn cho trẻ em và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em.

 

Tích cực triển khai xây dựng ngôi nhà an toàn theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

 

Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã tại các khu chung cư, nhà cao tầng.

 

Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích; báo cáo kịp thời nguyên nhân, các biện pháp khắc phục, phòng ngừa khi xảy ra các vụ việc trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích thuộc đơn vị, địa phương quản lý gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp báo cáo chung (nếu có).

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định. Kịp thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh các vụ việc trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích trên địa bàn tỉnh (nếu có).

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của đoàn viên, hội viên và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

 

Cồng TTĐT tỉnh