Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp kiểm tra tại huyện Đăk Glei
Ngày đăng: 21/04/2021  07:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/4, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh đã đến kiểm tra, làm việc với huyện Đăk Glei về tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) và công tác bố trí dân cư thuộc Dự án bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại các điểm tái định cư thôn Đăk Sút (xã Đăk Kroong), thôn Đăk Chung và thôn Long Nang (thị trấn Đăk Glei); nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình xây dựng NTM tại xã Đăk Kroong và kết quả thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh

đến kiểm tra điểm tái định cư thôn Đăk Chung, thị trấn Đăk Glei

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, UBND huyện Đăk Glei đã ban hành kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ cần triển khai đối với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở; phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân. Đến nay các xã của huyện đạt bình quân 13,10 tiêu chí/xã; trong đó, có 02 xã đã được UBND tỉnh công nhân xã đạt chuẩn NTM (xã Đăk Pek, xã Đăk Môn), có 07 xã đạt 11-15/19 tiêu chí, 01 xã đạt 9/19 tiêu chí và 01 xã đạt 8/19 tiêu chí.... Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thêm 03 xã đạt chuẩn NTM, cụ thể: Xã Đăk Choong hoàn thành các tiêu chí, về đích NTM năm 2023; xã Xốp và xã Đăk Nhoong về đích xã đạt chuẩn NTM năm 2024, nâng tổng số trên địa bàn huyện có 06/11 xã đạt chuẩn NTM và 09/11 xã trên 15 tiêu chí.

 

Về triển khai Dự án bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn, đến nay huyện đã đầu tư xây dựng hoàn thành các điểm tái định cư thuộc dự án. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại thuộc đối tượng hưởng lợi của dự án nhanh chóng di chuyển vào làm nhà sinh sống tại các khu tái định cư; chỉ đạo UBND các xã tuyên truyền người dân khi xây nhà cần sử dụng vật liệu đảm bảo chất lượng, hướng dẫn các biện pháp gia cố nền móng để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà trong quá trình xây dựng và sử dụng sau này.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của huyện trong việc tổ chức xây dựng NTM và bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn.

 

Đồng chí đề nghị UBND huyện và các cơ quan liên quan của tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác thực hiện xây dựng NTM năm 2021; tập trung huy động nguồn lực đầu tư và hỗ trợ phát triển sản xuất góp phần nâng cao thu nhập, và giảm nghèo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thực hiện nhằm quyết tâm đến cuối năm 2021 không còn xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí và phấn đấu 01 xã đạt chuẩn NTM.

 

Đối với công tác bố trí sắp xếp dân cư tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục vận động các hộ dân còn lại thuộc đối tượng hưởng lợi của dự án nhanh chóng di chuyển vào làm nhà sinh sống tại các khu tái định cư; cân đối bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để tập trung sửa chữa, khắc phục một số hạng mục, công trình kết cấu hạ tầng tại các khu tái định cư bị hư hỏng do thiên tai.

 

Bên cạnh đó, tổ chức trồng cây xanh tại các vị trí phù hợp theo Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” đã Thủ tướng Chính phủ phê nhằm chống sạt lở tại các khu tái định cư góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hướng dẫn UBND huyện Đăk Glei triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới và bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

 

Văn Hạ - Thanh An