Chủ nhật, Ngày 01/10/2023 -

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày đăng: 01/05/2021  18:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1366/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

 

Theo đó, triển khai Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh trong các hoạt động chính trị kinh tế xã hội nói chung, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân và du khách theo Văn bản số 1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hạn chế tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

 

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý di tích, Bảo tàng, Ban Tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch chỉ tổ chức đón khách khi bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch theo “Thông điệp 5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế.

 

Phối hợp các cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; không lơ là chủ quan, luôn cảnh giác phòng chống dịch bệnh.

 

2. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là Văn bản số 1361/UBND-KGVX ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh.

 

Cổng TTĐT tỉnh