Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 24/06/2021  20:03
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2141/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. Các đơn vị, địa phương: tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm phương châm “5k + vắc xin” và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19.

 

2. Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, hiệu quả; phối hợp kiểm soát chặt chẽ bên trong các khu vực cách ly, tránh lây nhiễm chéo.

 

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch trong tình hình mới, nhất là lợi ích của việc tiêm vắc xin; nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch và phê phán các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch dạy, học và thi phù hợp cho từng cấp học; tổ chức nghiêm túc, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; tổ chức tuyển sinh và chuẩn bị khai giảng năm học 2021 - 2022 đúng quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

 

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, có giải pháp đồng bộ, hữu hiệu kiểm soát các tuyến biên giới, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

 

6. UBND các huyện, thành phố: Huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch; tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, nhất là tại các địa phương có các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất tập trung đông người.

 

Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum.

 

Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1975/UBND-KGVX ngày 15/6/2021.

 

Biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch; cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

 

7. Triển khai nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát dịch COVID-19: Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1 (Sao Mai) đối với ca trực ngày 18/6/2021; yêu cầu các Chốt kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 24/24h đối với người và phương tiện, tuyệt đối không để lọt người đi từ vùng dịch vào tỉnh./.

 

Trần Thị Huệ