Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025
Ngày đăng: 25/06/2021  09:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2125/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Mục tiêu của Kế hoạch là triển khai đồng bộ các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Kế hoạch số 1397/KH-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh và thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu hằng năm, tỉnh Kon Tum tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trong các lĩnh vực, đảm bảo các phụ tải hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện,... đóng trên địa bàn tỉnh; Tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông trên địa bàn; Tiết kiệm điện tại các hộ gia đình trên địa bàn; Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; Thực hiện tiết kiệm điện tại các loại hình cơ sở sản xuất.

 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo quy định hiện hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tăng cường tiết kiệm điện, việc thực hiện kế hoạch cung cấp điện hàng năm, kế hoạch điều hòa tiết giảm điện của Công ty Điện lực Kon Tum; danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng ưu tiên tiết giảm công suất, sản lượng điện khi thiếu nguồn; tham mưu, đề xuất danh sách khách hàng sử dụng điện theo thứ tự ưu tiên trong trường hợp phải cắt giảm phụ tải điện; giám sát việc vận hành tối ưu hóa lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối nhằm giảm tổn thất trên hệ thống điện./.

 

Lê Hằng