Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày đăng: 19/08/2021  16:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2931/ UBND-KGVX về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR tại các địa điểm công cộng phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc đăng ký địa điểm và quét mã QR phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 2358/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 về việc đẩy mạnh  triển  khai việc quét mã QR phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19; hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 1222/STTTT-BCVT&CNTT ngày 15/7/2021 về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 25/8/2021.

 

Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa chỉ https://covid19.tech.gov.vn/.

 

Tuấn Tài – Ngọc Kiên