Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Triển khai việc thu dung và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”
Ngày đăng: 01/09/2021  21:29
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3126/UBND-NC về việc thu dung và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, thu dung người lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh; tổ chức xét nghiệm, phân loại đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc tổ chức quản lý để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

 

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan rà soát, tổ chức thu dung, tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ; cùng xác lập ban đầu hồ sơ đối tượng theo quy định, bàn giao đối tượng cho cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe ban đầu trước khi đưa đối tượng trở về gia đình, địa phương nơi cư trú hoặc bàn giao cho cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện việc quản lý, nuôi dưỡng tạm thời theo quy định.

 

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức khám sức khỏe, xét nghiệm COVID-19, xét nghiệm phát hiện chất gây nghiện để xác định tình hình sức khỏe; chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám phát hiện bệnh tâm thần làm cơ sở phân loại đối tượng để điều trị tại các cơ sở y tế hoặc quản lý, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội trong thời gian chờ bàn giao về gia đình.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Bảo trợ và dịch vụ công tác xã hội tỉnh và các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập phối hợp tổ chức tiếp nhận đối tượng lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trên địa bàn trong việc chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, không để xảy ra tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ hoặc ép buộc lang thang xin ăn.

 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tổ chức rà soát, thu dung và tập trung người lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn quản lý để đưa vào cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, điều trị hoặc quản lý, nuôi dưỡng tạm thời tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác quản lý đối tượng, không để người dân thuộc địa bàn quản lý đi lang thang nhằm đảm bảo yêu cầu về công tác phòng, chống dịch.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng