Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Hội nghị giao ban công tác Nội chính 9 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng: 14/10/2021  22:40
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 14/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội chính 9 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các cơ quan thuộc khối Nội chính và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

 

Trong 09 tháng đầu năm 2021, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra nhiều; tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới diễn biến phức tạp; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn xảy ra ở một số địa phương…

 

Trong 3 tháng cuối năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vấn đề về an ninh, trật tự phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở.

 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt người, phương tiện ra, vào hoạt động trong khu biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục duy trì, phát triển tốt mối quan hệ với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh của Lào và Campuchia trong việc phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19…

 

Nguyễn Hiệp