Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 02/08/2021  23:21
Mặc định Cỡ chữ

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 684 /QĐ-UBND, ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum)

 

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Địa điểm đầu tư

Quy mô/
công suất

 Vốn đầu tư
(tỷ đồng)

Ghi chú

Xã/phường/ thị trấn

Huyện/thành phố

I

LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP

 

 

 

 

1

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn tập trung kỹ thuật cao Kon Tum

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao gắn với chế biến các sản phẩm từ thịt lợn

Xã Đăk Năng

TP. Kon Tum

 114 ha

798

 

2

Dự án nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Kon Tum

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Phường Ngô Mây

TP. Kon Tum

136 ha

748

 

3

Dự án nông nghiệp công nghệ cao thành phố Kon Tum

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoặc cho thuê lại đất, cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Kroong

TP. Kon Tum

 100 ha

550

 

4

Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối

Đầu tư, liên kết phát triển vùng nguyên liệu mía đạt 5.000 ha giai đoạn 2021-2025 và 10.000 ha đến năm 2035 gắn với chế biến 2.500-6.000 tấn mía/ngày và phát điện sinh khối.

Phường Trường Chinh

TP Kon Tum

50 ha

75

 

5

Thu mua và sơ chế sữa bò công nghệ cao

Thu mua và sơ chế sữa bò cho các hợp tác xã, hộ gia đình chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố

Xã Kroong,

TP. Kon Tum

2,5 ha

25

 

6

Dự án sản xuất và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu

Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất và chế biến các loại nấm ăn, nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh nhằm tận dụng nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp và lao động tại chỗ; nâng cao giá trị sản phẩm

Xã Hòa Bình

TP. Kon Tum

công suất 50-100 tấn nấm tươi/năm.

10

 

7

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Đăk Hà

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

 Xã Ngọk Réo

Huyện Đăk Hà

3.596 ha

10.068

 

8

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Đăk Hà

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Đăk Psi

Huyện Đăk Hà

214 ha

599

 

9

Dự án trồng rừng xã Đăk Pxi

Phủ xanh đất trống đồi trọc

Xã Đăk Pxi

Huyện Đăk Hà

500 ha

500

 

10

Dự án nông nghiệp công nghệ cao Đăk Hà

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoặc cho thuê lại đất, cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Đăk La

Huyện Đăk Hà

 20 ha

400

 

11

Dự án trồng các loại rau, hoa ứng dụng công nghệ cao tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Sản xuất rau, hoa các loại để tiêu thụ nội địa và hướng tới xuất khẩu

Tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

50 ha

140

 

12

Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối

Đầu tư, liên kết phát triển vùng nguyên liệu mía đạt 5.000 ha giai đoạn 2021-2025 và 10.000 ha đến năm 2035 gắn với chế biến 2.500-6.000 tấn mía/ngày và phát điện sinh khối.

Xã Đăk La

Huyện Đăk Hà

100 ha

120

 

13

Khu chăn nuôi tập trung

Tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương

Thôn Kon Đao Yốp, xã Đăk Long

Huyện Đăk Hà

15 ha

100

 

14

Dự án đầu tư trồng và phát triển cây dược liệu tại xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà

Đầu tư phát triển các loại cây dược liệu phù hợp với địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh

Thôn Đăk Bình và thôn ĐăkLợi, xã Đăk Ngọk

Huyện Đăk Hà

30 ha

84

 

15

Dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cà phê và cây ăn quả tại thôn 7, thôn Kon Brông, xã Ngọk Wang.

Hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo tính bền vững, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế của các hộ dân tham gia liên kết tại địa phương

Thôn 7, thôn Kon Brông, xã Ngọc Wang

 Huyện Đăk Hà

300 ha

30

 

16

Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng xã Đăk Pxi

Phát triển kinh tế dưới tán rừng

Xã Đăk Pxi

Huyện Đăk Hà

 100 ha

30

 

17

Trồng rừng nguyên liệu giấy

Phủ xanh đất trống đồi trọc, giữ nước đầu nguồn, sản xuất gỗ, làm nguyên liệu giấy

Thôn Kon Đao Yốp, thôn Kon Teo Đăk Lấp xã Đăk Long

Huyện Đăk Hà

300 ha

15

 

18

Dự án sản xuất và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu

Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất và chế biến các loại nấm ăn, nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh nhằm tận dụng nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp và lao động tại chỗ; nâng cao giá trị sản phẩm.

Các xã: Đăk Hring, Đăk Mar và Đăk Ngọc

Huyện Đăk Hà

công suất 50-100 tấn nấm tươi/năm.

10

 

19

Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối

Đầu tư, liên kết phát triển vùng nguyên liệu mía đạt 5.000 ha giai đoạn 2021-2025 và 10.000 ha đến năm 2035 gắn với chế biến 2.500-6.000 tấn mía/ngày và phát điện sinh khối.

xã Pô Kô; Tân Cảnh, Xã Kon Đào, Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga

Huyện Đăk Tô

800 ha

960

 

20

Dự án nông nghiệp công nghệ cao Đăk Tô

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Tân Cảnh

Huyện Đăk Tô

424 ha

560

 

21

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 296, 297, thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

150 ha

420

 

22

Dự án xây dựng vùng cây dược liệu tại xã Văn Lem, huyện Đăk Tô

Phát triển các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Xã Văn Lem

Huyện Đăk Tô

100 ha

280

 

23

Trồng Mắc ca công nghệ cao

Phát trển cây phù hợp với điều kiện địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện.

Các xã Diên Bình, Pô Kô, Tân Cảnh, Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga, Kon Đào và thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

1.300 ha

260

 

24

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Kon Đào, huyện Đăk Tô

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Thôn 3 và thôn Đăk Lung, xã Kon Đào,

Huyện Đăk Tô

60 ha

168

 

25

Dự án nông nghiệp công nghệ cao Đăk Tô 2

Đầu tư CSHT kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoạc cho thuê lại đất, CSHT sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Các xã Đăk Rơ Nga, Ngọc Tụ, Văn Lem, Đăk Trâm, Kon Đào, Duyên Bình, Pô Kô

Huyện Đăk Tô

 50-100 ha

100

 

26

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung Đăk Tô

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung

Thị trấn Đăk Tô, xã Ngọc Tụ

Huyện Đăk Tô

 10.000 con
50 ha

100

 

27

Dự án xây dựng các trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản huyện Đăk Tô

Cung cấp giống heo con cho thị trường

Thị trấn Đăk Tô, Diên Bình, Kon Đào

Huyện Đăk Tô

50 ha/2.400-3.000 con heo nái giống

90

 

28

Dự án xây dựng các trang trại chăn nuôi cung cấp heo hậu bị (heo thịt)

Cung cấp heo thịt cho thị trường

Thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

20 ha/ 2.400-3.000 con heo thịt

60

 

29

Dự án trang trại nuôi bò hướng công nghiệp giống ứng dụng công nghệ cao

Phát triển đàn bò thịt trên địa bàn huyện Đăk Tô

Xã Đăk Trăm, Đăk Rơ Nga

Huyện Đăk Tô

1.000 con

50

 

30

Dự án nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy lợi tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô

Nuôi các loại cá thương phẩm nhằm phục vụ nhu cầu trong và ngoài tỉnh

Các đập thủy lợi, xã Diên Bình

Huyện Đăk Tô

10,6 ha

30

 

31

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Văn Xuôi và xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Văn Xuôi và xã Ngọk Yêu

Huyện Tu Mơ Rông

1.400 ha

3.430

 

32

Dự án đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp bảo vệ và phát triển cây dược liệu

Quản lý bảo vệ, phát triển rừng và trồng cây dược liệu dưới tán rừng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Ngọk Lây

Huyện Tu Mơ Rông

4.776,44 ha

1.000

 

33

Dự án quản lý bảo vệ rừng kết hợp phát triển cây Sâm Ngọc linh và các loại dược liệu dưới tán rừng

Quản lý bảo vệ rừng kết hợp phát triển cây Sâm Ngọc linh và các loại dược liệu dưới tán rừng

các xã: Ngọc Lây, Măng Ri, Đăk Na

Huyện Tu Mơ Rông

2.534 ha

900

 

34

Dự án trồng, chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác

Trồng, chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác

Xã Văn Xuôi, xã Ngọk Yêu

Huyện Tu Mơ Rông

2.335 ha

500

 

35

Dự án trồng và chế biến Hồng đảng sâm, sâm Đương quy tại huyện Tu Mơ Rông

Đầu tư phát triển vùng dược liệu Hồng đảng sâm, sâm Đương quy tập trung gắn với chế biến và liên kết chuỗi giá trị

các xã: Ngọc Lây, Măng Ri, Tê Xăng

Huyện Tu Mơ Rông

1.000 ha

500

 

36

Dự án nhân giống và trồng các loại cây dược liệu và ứng dụng công nghệ cao

Nhân rộng và bảo tồn nguồn giống dược liệu quý hiếm tại địa phương và ứng dụng công nghệ cao

Xã Ngọk Lây, xã Đăk Hà

Huyện Tu Mơ Rông

1.500 ha

420

 

37

Dự án đầu tư phát triển và trồng dược liệu dưới tán rừng theo hướng kết hợp sản xuất hàng hóa và du lịch

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoặc cho thuê lại đất, cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp phát triển du lịch địa phương

Xã Ngọc Lây

Huyện Tu Mơ Rông

25 ha

150

 

38

Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối

Đầu tư, liên kết phát triển vùng nguyên liệu mía đạt 5.000 ha giai đoạn 2021-2025 và 10.000 ha đến năm 2035 gắn với chế biến 2.500-6.000 tấn mía/ngày và phát điện sinh khối.

xã Đăk Sao, Đăk Hà

Huyện Tu Mơ Rông

100 ha

120

 

39

Dự án trồng cây dược liệu và các loại cây công nghiệp xứ lạnh

Thuê rừng để quản lý bảo vệ và phát triển rừng để trồng cây dược liệu và các loạicây công nghiệp xứ lạnh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Ngọk Lây

Huyện Tu Mơ Rông

20 ha

100

 

40

Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng

Đầu tư trồng cây dược liệu dưới tán rừng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Ngọk Lây

Huyện Tu Mơ Rông

20 ha

100

 

41

Dự án nông nghiệp công nghệ cao Tu Mơ Rông

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoặc cho thuê lại đất, cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Tu Mơ Rông, Xã Đăk Hà

Huyện Tu Mơ Rông

50-100 ha

100

 

42

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung Tu Mơ Rông

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung

Các xã: Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na

Huyện Tu Mơ Rông

10.000 con
50 ha

100

 

43

Dự án trồng cà phê hữu cơ và dược liệu

Trồng cà phê hữu cơ và dược liệu

Xã Ngọk Lây

Huyện Tu Mơ Rông

38 ha

90

 

44

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất giống dược liệu (giống gốc, giống thương phẩm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, sản xuất giống gốc, giống thương phẩm tại 03 vùng trên địa bàn 03 huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông.
- Sản xuất giống gốc, sản xuất giống thương phẩm đối với giống dược liệu địa phương (Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm,...), giống dược liệu du nhập ứng dụng công nghệ cao tại 05 vườn ươm.

Thôn Ngọc Leng xã Đăk Hà; Tiểu khu 217 xã măng Ri.

Huyện Tu Mơ Rông

24 ha

92

 

45

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp - sinh thái, góp phần thu hút du lịch tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, mang lại thu nhập cho người dân và lợi ích kinh tế - xã hội cho địa phương, tạo điểm nhấn về kinh tế - xã hội trong tam giác phát triển CLV; Khai thác có hiệu quả quỹ đất vừa đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển của tỉnh

Xã Pờ Y

Huyện Ngọc Hồi

2.000 ha

2.506

 

46

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 184, 186, xã Pờ Y

Huyện Ngọc Hồi

500 ha

1.400

 

47

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Đắk Dục

Huyện Ngọc Hồi

416 ha

1.164

 

48

Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối

Đầu tư, liên kết phát triển vùng nguyên liệu mía đạt 5.000 ha giai đoạn 2021-2025 và 10.000 ha đến năm 2035 gắn với chế biến 2.500-6.000 tấn mía/ngày và phát điện sinh khối.

Xã Đăk Ang, Sa Loong

Huyện Ngọc Hồi

700 ha

840

 

49

Dự án trồng rừng nguyên liệu sản xuất gắn với chế biến

Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng; xây dựng Nhà máy sản xuất các loại ván, gỗ công nghệ cao

các xã: Đăk Ang; Đăk Dục; Đăk Nông; Sa Loong; Đăk Kan; Đăk Xú; Pờ Y

Huyện Ngọc Hồi

 5.000 ha

500

 

50

Dự án trồng dược liệu dưới tán rừng và gắn quản lý, bảo vệ rừng tại xã Đắk Ang và Sa Loong

Phát trển các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện

Xã Sa Loong và Đắk Ang

Huyện Ngọc Hồi

50 ha

120

 

51

Dự án nông nghiệp công nghệ cao Ngọc Hồi

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoặc cho thuê lại đất, cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Đăk Dục và Xã Pờ Y

Huyện Ngọc Hồi

 50-100 ha

100

 

52

Dự án sản xuất gắn với chế biến sản phẩm rau an toàn trên địa bàn xã Đắk Xú và Đắk Kan

Sản xuất các sản phẩm rau, củ, quả an toàn; đồng thời xây dựng cơ sở chế biến sản phảm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Đắk Xú và
Đắk Kan

Huyện Ngọc Hồi

60 ha

100

 

53

Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm ứng  dụng công nghệ cao và an toàn dịch bệnh tại xã Đắk Dục và Đắk Nông

Tạo ra các sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm trong ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Đắk Dục và Đắk Nông

Huyện Ngọc Hồi

20 ha

40

 

54

Dự án trồng cây dược liệu có giá trị cao trên địa bàn huyện Đăk Glei

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Các xã: Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp

Huyện Đăk Glei

1.000 ha

2.000

 

55

Dự án Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Glei

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung

Xã Xốp, Thị trấn, Đăk Pek, Đăk Kroong, Đăk Môn, Đăk Long, Đăk Blô

Huyện Đăk Glei

50.000 con,
60 ha

1.000

 

56

Dự án trồng rừng nguyên liệu sản xuất gắn với chế biến

Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng; xây dựng Nhà máy sản xuất các loại ván, gỗ công nghệ cao

Xã Xốp, Đăk Choong, Đăk Man, Đăk Nhoong, Thị trấn, Đăk Pek, Đăk Kroong, Đăk Môn, Đăk Long

Huyện Đăk Glei

 5.000 ha

500

 

57

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất giống dược liệu (giống gốc, giống thương phẩm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, sản xuất giống gốc, giống thương phẩm tại 03 vùng trên địa bàn 03 huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông.
- Sản xuất giống gốc, sản xuất giống thương phẩm đối với giống dược liệu địa phương (Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm,...), giống dược liệu du nhập ứng dụng công nghệ cao tại 05 vườn ươm.

Thôn Đăk Rế xã Mường Hoong, Thôn Sa Mác xã Ngọc Linh

Huyện Đăk Glei

13 ha

64

 

58

Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối

Đầu tư, liên kết phát triển vùng nguyên liệu mía đạt 5.000 ha giai đoạn 2021-2025 và 10.000 ha đến năm 2035 gắn với chế biến 2.500-6.000 tấn mía/ngày và phát điện sinh khối.

Xã Đăk Môn

Huyện Đăk Glei

50 ha

60

 

59

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Ya Tăng, xã Hơ Moong, Sa Nghĩa, Mô Rai, Ya Ly, Rờ Kơi và thị trấn Sa Thầy

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Ya Tăng, Hơ Moong, Sa Nghĩa, Mô Rai, Ya Ly, Thị trấn Sa Thầy và xã Rờ Kơi

Huyện Sa Thầy

557 ha

1.560

 

60

Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối

Đầu tư, liên kết phát triển vùng nguyên liệu mía đạt 5.000 ha giai đoạn 2021-2025 và 10.000 ha đến năm 2035 gắn với chế biến 2.500-6.000 tấn mía/ngày và phát điện sinh khối.

Xã Rờ Kơi, Sa Sơn, Hơ Moong, Ya Xiêr, Sa Nghĩa, Mô Rai, Sa Bình

Huyện Sa Thầy

1.000 ha

840

 

61

Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Sa Thầy

Sử dụng hiệu quả quỹ đất dưới tán rừng để trồng các loại cây dược liệu thích hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Xã Sa Sơn, Ya Xiêr, Mô Rai, Ya Tăng, Sa Nhơn, Rờ Kơi

Huyện Sa Thầy

200 ha

560

 

62

Dự án trồng rừng nguyên liệu sản xuất gắn với chế biến

Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng; xây dựng Nhà máy sản xuất các loại ván, gỗ công nghệ cao

Tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Huyện Sa Thầy

 5.000 ha

500

 

63

Dự án nông nghiệp công nghệ cao Sa Thầy

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoặc cho thuê lại đất, cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Huyện Sa Thầy

 50-100 ha

100

 

64

Dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt tập trung gắn với chế biến Sa Thầy

Nuôi các loại cá nước ngọt tập trung kỹ thuật cao; xây dụng nhà máy chế biến thủy sản

Xã Hơ Moong, Sa Bình, Sa Nghĩa, Ya Ly

Huyện Sa Thầy

 50 ha

100

 

65

Dự án trang trại chăn nuôi lợn tập trung kỹ thuật cao

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn tập trung kỹ thuật cao góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân

Xã Rờ Kơi

Huyện Sa Thầy

20 ha

40

 

66

Dự án đầu tư phát triển vùng nông nghiệp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao huyện Ia H'Drai

Tạo con giống, sản xuất thức ăn chăn nuôi, tự động hóa dây chuyền sản xuất và chăm sóc vật nuôi quy mô công nghiệp, khép kín

Xã Ia Đal

Huyện Ia H'Drai

2.100 ha

14.700

 

67

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Ia H'Drai

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Ia Tơi

Huyện Ia H'Drai

2.291 ha

5.612

 

68

Dự án nuôi trồng, chế biến thuỷ sản nước ngọt tại huyện Ia H'Drai

Nuôi các loại các nước ngọt tập trung kỹ thuật cao gắn với xây dựng nhà máy chế biến thủy sản

Lòng hồ thuỷ điện Sê San 4

Huyện Ia H'Drai

3.000 ha

3.150

 

69

Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối

Đầu tư, liên kết phát triển vùng nguyên liệu mía đạt 5.000 ha giai đoạn 2021-2025 và 10.000 ha đến năm 2035 gắn với chế biến 2.500-6.000 tấn mía/ngày và phát điện sinh khối.

Xã Ia Đal, Ia Tơi, Ia Dom

Huyện Ia H'Drai

1.700 ha

2.040

 

70

Dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao Ia H'Drai

Xây dựng trang trại chăn nuôi bò thịt tập trung kỹ thuật cao, gắn với chế biến thực phẩm

Xã Ia Đal

Huyện Ia H'Drai

40.000 con
1.000 ha

2.000

 

71

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn tập trung kỹ thuật cao Ia H'Drai

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao gắn với chế biến các sản phẩm từ thịt lợn

Xã Ia Đal

Huyện Ia H'Drai

 200.000 con
200 ha

1.000

 

72

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Ia H'Drai

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 720, 745, xã Ia Đal

 Huyện Ia H'Drai

356 ha

872

 

73

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 683A, 694, xã Ia Dom

Huyện Ia H'Drai

100 ha

245

 

74

Dự án nông nghiệp công nghệ cao Ia H'Drai

Đầu tư CSHT kỹ thuật, trực tiếp sản xuất hoạc cho thuê lại đất, CSHT sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Ia Đal

Huyện Ia H'Dai

 50-100 ha

100

 

75

Dự án trồng phục hồi rừng

Trồng rừng sản xuất

Xã Ia Đal

Huyện Ia H'Drai

56 ha

4

 

76

Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối

Đầu tư, liên kết phát triển vùng nguyên liệu mía đạt 5.000 ha giai đoạn 2021-2025 và 10.000 ha đến năm 2035 gắn với chế biến 2.500-6.000 tấn mía/ngày và phát điện sinh khối.

Xã Đăk Ruồng

Huyện Kon Rẫy

500 ha

600

 

77

Dự án trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái tại xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

Phát triển các loại cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tiểu khu 509, 510, xã Đăk Tơ Lung

Huyện Kon Rẫy

200 ha

490

 

78

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Thôn 10,11, xã Đăk Ruồng,

Huyện Kon Rẫy

50  ha

140

 

79

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Thôn 1, 2, 3, 4, xã Đăk Kôi,

Huyện Kon Rẫy

50 ha

140

 

80

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Xã Tân Lập

Huyện Kon Rẫy

 50-100 ha

100

 

81

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung Kon Rẫy

Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn gia công tập trung

Xã Đăk Tờ Re

Huyện Kon Rẫy

 10.000 con
50 ha

100

 

82

Dự án trồng rừng nguyên liệu sản xuất gắn với chế biến

Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng; xây dựng Nhà máy sản xuất các loại ván, gỗ công nghệ cao

các Xã Đăk Kôi, Đăk Tơ Lung, Đăk Pne, Tân Lập, Đăk Ruồng

Huyện Kon Rẫy

 1.000 ha

100

 

83

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

 Tiểu khu 523, thị trấn Đăk Rve

Huyện Kon Rẫy

30 ha

84

 

84

Dự án trồng cây dược liệu, trái cây, macca kết hợp du lịch huyện Kon Rẫy

Hình thành vùng chuyên canh trồng cây dược liệu, cây ăn quả, macca liên kết theo chuỗi giá trị kết hợp phát triển du lịch, phát triển kinh tế-xã hội

Xã Đăk Pne

 Huyện Kon Rẫy

112,34 ha

42

 

85

Dự án sản xuất nông nghiệp chất lượng cao

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Xã Đăk Tơ Re,

Huyện Kon Rẫy

350 ha

35

 

86

Khu Nông nghiệp và Dược liệu công nghệ cao

xây dựng khu chế biến và trồng các loại dược liệu ứng dụng công nghệ cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Xã Đăk Ruồng

Huyện Kon Rẫy

80 ha

20

 

87

Dự án trồng cây Đàn giao

Đẩy mạnh phát triển diện tích rừng, phủ xanh đồi núi trọc, tạo công ăn việc làm, đem lại thu nhập, lợi nhuận kinh tế cao

Xã Tân Lập

Huyện Kon Rẫy

50 ha

19

 

88

Dự án sản xuất nông nghiệp chất lượng cao

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

 Xã Tân Lập

Huyện Kon Rẫy

40 ha

10

 

89

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 492, xã Hiếu

Huyện Kon Plông

256 ha

627

 

90

Trồng và chế biến dược liệu kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại huyện Kon Plông

Đầu tư phát triển vùng dược liệu kết hợp phát triển du lịch sinh thái

Xã Pờ Ê, thị trấn Măng Đen

Huyện Kon Plong

249,1 ha

554

 

91

Dự án nuôi bò thịt trên địa bàn huyện Kon Plông

Nuôi bò thịt khoảng 1000 con, liên kết hộ dân phát triển cánh đồng cỏ chăn nuôi

các xã Đăk Nên, Đăk Ring, Pờ Ê, Ngọc Tem

Huyện Kon Plông

100 ha

420

 

92

Dự án trồng cây dược liệu gắn với quản lý, bảo vệ rừng

Phát triển các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Xã Hiếu

Huyện Kon Plông

100 ha

245

 

93

Đầu tư xây dựng vùng sản xuất rau, củ, quả ôn đới ứng dụng công nghệ cao

- Xây dựng hệ thống nhà màng thông minh.
- Tổ chức sản xuất các loại rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao.
- Xây dựng khu đóng gói, kho lạnh bảo quản các sản phẩm rau, củ, quả ôn đới.
- Cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả công nghệ cao tiêu chuẩn VietGap phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Khu nông nghiệp ƯDCNC Măng Đen

Huyện Kon Plông

 30 ha

150

 

94

Sản xuất hạt giống cây trồng ôn đới

- Xây dựng khu chọn tạo, lai tạo giống; hệ thống sân phơi, kho bảo quản, đóng gói sản phẩm.
- Cung cấp hạt giống cây ôn đới đảm bảo chất lượng, mang tính đặc trưng, năng suất cao, phẩm chất tốt

Khu nông nghiệp ƯDCNC Măng Đen

Huyện Kon Plông

 10 ha

120

 

95

Ứng dụng công nghệ cao trồng, chăm sóc dược liệu dưới tán rừng

Phát triển các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Khu nông nghiệp ƯDCNC Măng Đen

Huyện Kon Plông

26,68 ha

65

 

96

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất giống dược liệu (giống gốc, giống thương phẩm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, sản xuất giống gốc, giống thương phẩm tại 03 vùng trên địa bàn 03 huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông.
- Sản xuất giống gốc, sản xuất giống thương phẩm đối với giống dược liệu địa phương (Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm,...), giống dược liệu du nhập ứng dụng công nghệ cao tại 05 vườn ươm.

Tiểu khu 393 thôn Đăk Giắc xã Măng Bút

Huyện Kon Plông

6 ha

44

 

97

Dự án nuôi cá nước lạnh trên các lòng hồ thủy điện gắn với du lịch sinh thái tại huyện Kon Plông

Nuôi cá Tầm, cá Hồi và các loại cá thương phẩm khác trên các lòng hồ thủy điện và kết hợp sản xuất giống cá

Lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum, xã Đăk Tăng và Lòng hồ thủy điện Đăk Đring, xã Đăk Nên

Huyện Kon Plông

50 ha

30

 

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

1

Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tại phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

Thành lập các Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp mới trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần mở rộng không gian đô thị

Phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

 62,6 ha

453,85

 

2

Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

Thu hút đầu tư và phát triển tiểu thủ công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Xã Hòa Bình

TP. Kon Tum

 50 ha

362,50

 

3

Xây dựng Nhà máy chế biến rau, củ, quả

Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ; góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân

Phường Ngô Mây

TP. Kon Tum

 10 ha

250

 

4

Cụm công nghiệp - TTCN tại phường Trần Hưng Đạo

Thành lập các Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp mới trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần mở rộng không gian đô thị

Phường Trần Hưng Đạo

TP. Kon Tum

 19 ha

137,75

 

5

Nhà máy chế biến dược phẩm

Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dược liệu trên địa bàn, chế biến sâu các sản phẩm dược liệu quý để nâng cao giá trị sản phẩm, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Phường Ngô Mây

TP. Kon Tum

 50 triệu/sp

70

 

6

Dự án nhà máy sản xuất hữu cơ vi sinh

Chế biến phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ khoáng đa vi lượng; tái tạo lại độ phì nhiêu cho đất, chống thoái hóa đất canh tác, giảm lượng phân bón hóa học cho cây trồng, bảo đảm phát triển môi trường bền vững

Phường Ngô Mây

TP. Kon Tum

 01 ha

10

 

7

Nhà máy điện mặt trời Đăk Long, huyện Đăk Hà

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thôn Kon Teo, xã Đăk Long

Huyện Đăk Hà

75 MW
90 ha

1.300

 

8

Thu hút đầu tư hạ tầng mở rộng Cụm công nghiệp Đăk La

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng mở rộng CCN từ 50 ha lên 70 ha với các hạng mục như: san ủi mặt bằng, hệ thống thoát nước,  đường nội bộ, hệ thống xử lý nước thải

Xã Đăk La

Huyện Đăk Hà

 70 ha

90

 

9

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Cụm công nghiệp Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm Công nghiệp nhằm thu hút, di dời, sắp xếp doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất, hộ gia đình sản xuất kinh doanh theo quy hoạch chuẩn công nghiệp, công nghệ tiên tiến

Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar

Huyện Đăk Hà

30 ha

90

 

10

Nhà máy chế biến sản phẩm Nông nghiệp gắn với xây dựng vùng nguyên liệu (Cao su, cà phê, và cây ăn quả)

Phát triển nông nghiệp ổn định, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp

Thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, Kon Đào

Huyện Đắk Tô

 Vùng nguyên liệu cao su trên 7.000 ha, cà phê 2.500 ha, cây ăn trái trên 1.000 ha

1.000

 

11

Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung

Xây dựng mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tạo một khu công nghiệp tập trung, hiện đại và đồng bộ

Xã Tân Cảnh và Thị trấn Đăk Tô

Huyện Đắk Tô

200 ha

600

 

12

Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đăk Tô

Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tạo một khu công nghiệp tập trung, hiện đại và đồng bộ

Thị trấn Đắk Tô

Huyện Đắk Tô

100 ha

277

 

13

Thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp phía Tây Đăk Tô

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các hạng mục như: san ủi mặt bằng, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, giếng nước, đường nội bộ, đường vào cụm, cổng, cây xanh ...

Thị trấn Đắk Tô

Huyện Đắk Tô

 50 ha

150

 

14

Nhà máy sản xuất nước khoáng tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

Sản xuất nước khoáng đóng chai phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân trong và ngoài tỉnh

Khối 7, thị trấn Đăk Tô

Huyện Đắk Tô

04 ha

80

 

15

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

Sản xuất thức ăn gia súc để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh

Thị trấn Đắk Tô

Huyện Đắk Tô

05 ha

50

 

16

Nhà máy chế biến dược liệu (sâm ngọc linh, hồng đẳng sâm, sâm đương quy)

Nâng cao giá trị, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh

Xã Tân Cảnh, thị trấn Đăk Tô

Huyện Đắk Tô

 50 tấn nguyên liệu tươi/năm

30

 

17

Dự án thực hiện ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, liên kết sản xuất, trồng và kinh doanh các loại dược liệu

Đầu tư thực hiện ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, liên kết sản xuất, trồng và kinh doanh các loại dược liệu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân

Xã Ngọk Lây

Huyện Tu Mơ Rông

16 ha

100

 

18

Dự án nhà máy chế biến dược liệu tại xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông

Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dược liệu trên địa bàn huyện, chế biến sâu các sản phẩm dược liệu của địa phương để nâng cao giá trị sản phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân

Xã Tu Mơ Rông

Huyện Tu Mơ Rông

10 ha

105

 

19

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bờ Y (giai đoạn I), Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xây dựng mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tạo một khu công nghiệp tập trung, hiện đại và đồng bộ

Khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y,

Huyện Ngọc Hồi

815,4 ha

720

 

20

Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị trấn Plei Kần

Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Thị trấn Plei Kần, xã Đăk Kan

Huyện Ngọc Hồi

 74 ha

150

 

21

Nhà máy điện gió tại huyện Sa Thầy

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng gió để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xã Rờ Kơi và xã Hơ Moong

Huyện Sa Thầy

50 MW
15 ha

1.800

 

22

Nhà máy điện mặt trời

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xã Sa Nghĩa

Huyện Sa Thầy

 50 MW
65 ha

1.200

 

23

Dự án đầu tư cụm công nghiệp thị trấn Sa Thầy

Đầu tư hệ thống công trình hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại và đồng bộ nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương

Thị trấn Sa Thầy

Huyện Sa Thầy

25 ha

75

 

24

Nhà máy chế biến các sản phẩm từ dược liệu

Nâng cao giá trị, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh

Thị trấn Sa Thầy

Huyện Sa Thầy

 60 tấn nguyên liệu tươi/năm

40

 

25

Nhà máy chế biến cà phê

Nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiện cho các sản phẩm đặc trưng của huyện

Xã Hơ Moong

Huyện Sa Thầy

 120 tấn nguyên liệu/ năm

30

 

26

Nhà máy điện năng lượng mặt trời

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xã Ia Tơi

Huyện Ia H'Drai

1.000 MWp/1.068 ha

15.000

 

27

Nhà máy điện mặt trời Ia Tơi 2

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xã Ia Tơi

Huyện Ia H'Drai

 49,5MWp/ 60 ha

742,50

 

28

Nhà máy điện mặt trời Ia Tơi 2A

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xã Ia Tơi

Huyện Ia H'Drai

 49,5MWp/
58,42 ha

742,50

 

29

Chăn nuôi tập trung và chế biến súc sản - Huyện Ia H’Drai

Chăn nuôi, chế biến súc sản thương phẩm để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Xã Ia Đal

Huyện Ia H'Drai

 20 ha

200

 

30

Nhà máy tinh chế nghệ vàng (curcumin)

Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ; góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân

Xã Ia Tơi

Huyện Ia H'Drai

 50 tấn/năm

30

 

31

Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thôn 2, 6, tiểu khu 538, 539, xã Tân Lập

Huyện Kon Rẫy

84 MW
150 ha

1.344

 

32

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Kon Rẫy

Xử lý rác thải trên địa bàn huyện Kon Rẫy đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thôn 6, xã Tân Lập

Huyện Kon Rẫy

05 ha

100

 

33

Xây dựng Nhà máy chế biến rau, củ, quả tại Kon Plông

Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ; góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân

Thị trấn Măng Đen

Huyện Kon Plông

 10 ha

250

 

III

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

 

 

 

 

1

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và phát triển dân cư phía Bắc xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

Khai thác lợi thế về địa hình và cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái phục vụ nhu cầu của khác du lịch kết hợp phát hạ tầng khu dân cư lân cận

Xã Đăk Cấm

TP. Kon Tum

505 ha

8.080

 

2

Dự án Sân golf  kết hợp  khu công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí dọc hai bên tuyến kết nối đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 24 (đoạn từ tỉnh lộ 671 đến gần bùng binh phường Trần Hưng Đạo)

Xây dựng sân golf; khu công viên cây xanh kết hợp khu vui chơi giải trí; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thể thao, dịch vụ trên địa bàn thành phố kon Tum; tạo việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo phát triển hiệu quả và bền vững.

Phường Trần Hưng Đạo

TP. Kon Tum

 320 ha

1.500

 

3

Khu công viên giải trí, thương mại - dịch vụ và dân cư khu vực công viên Đăk ToRech

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới. Hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ lân cận công viên Đăk ToRech

Phường Duy Tân

TP. Kon Tum

200 ha

1.200

 

4

Khách sạn tại Khu đô thị  phía Nam cầu Đăk Bla

Đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao về ẩm thực, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách đến với thành phố Kon Tum

Lô đất C19, Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi

TP. Kon Tum

8.270 m2

600

 

5

Tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao

Đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạch - khu thương mại - dịch vụ - vui chơi giải trí hiện đại, đa chức năng

Phường Quyết Thắng

TP. Kon Tum

4 ha

450

 

6

Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại khu đất bến xe Kon Tum

Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua sắm và các sinh hoạt của nhân dân, góp phần chỉnh trang đô thị và xây dựng thành phố đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trong thời gian tới.

Phường Quang Trung (Bến xe KT và cửa hàng xăng dầu)

TP. Kon Tum

13.883 m2

450

 

7

Khu du lịch Du lịch sinh thái - du lịch tâm linh xã Chưhreng và Đắk Rơ Wa

Xây dựng hạ tầng du lịch, tạo cảnh quang thiên nhiên, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo và du lịch

Xã Chưhreng
và Đắk Rơ Wa

TP. Kon Tum

 17 ha

340

 

8

Tổ hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng làm việc

Đầu tư xây dựng Tổ hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng làm việc, góp phần chỉnh trang đô thị và xây dựng thành phố đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trong thời gian tới.

Phường Quyết Thắng

TP. Kon Tum

4.124 m2

170

 

9

Các khu Dịch vụ văn phòng

Xây dựng trụ sở của các ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh; đầu tư kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê; tạo bộ mặt khang trang, hiện đại cho Khu trung tâm hành chính phía Bắc của tỉnh

Phường Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 Quy mô 5-7 tầng, 3,57 ha

700

 

-

Dịch vụ văn phòng 1

Lô đất ký hiệu DVCC9

 0,77 ha

150

 

-

Dịch vụ văn phòng 2

Lô đất ký hiệu DVCC10

 0,79 ha

150

 

-

Dịch vụ văn phòng 3

Lô đất ký hiệu DVCC11

 0,47 ha

100

 

-

Dịch vụ văn phòng 4

Lô đất ký hiệu DVCC12

 0,83 ha

150

 

-

Dịch vụ văn phòng 5

Lô đất ký hiệu DVCC13

 0,71 ha

150

 

10

Trung tâm Thương mại - dịch vụ - văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum

Chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ tại trung tâm thành phố, đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách khi đến thành phố Kon Tum

Phường Quyết Thắng

TP. Kon Tum

2.046,8 m2

125

 

11

Dự án ĐTXD công trình TM-DV-VP tại phường Quang Trung (trụ sở Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, địa chỉ số 844 Phan Đình Phùng - Kon Tum)

Chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ tại trung tâm thành phố, đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách khi đến thành phố Kon Tum

Phường Quang Trung

TP. Kon Tum

2.138,3 m2

100

 

12

Dự án ĐTXD công trình TM-DV tại phường Thắng Lợi (trụ sở Sở tài chính)

Chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ tại trung tâm thành phố, đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách khi đến thành phố Kon Tum

Phường Thắng Lợi

TP. Kon Tum

2.339,6 m2

100

 

13

Mở rộng, cải tạo nâng cấp gắn với phương án bố trí, sắp xếp lại trung tâm thương mại thành phố Kon Tum

Chỉnh trang đô thị, góp phần hoàn chỉnh và làm đẹp không gian kiến trúc đô thị của thành phố Kon Tum

Tổ 4, Phường Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 1,5 ha

100

 

14

Khu du lịch sinh thái - lòng hồ Ia Chim

Xây dựng hạ tầng kinh doanh du lịch sinh thái gắn với lòng hồ thủy điện Ya Ly

Xã Ia Chim

TP. Kon Tum

 200 ha

100

 

15

Dự án sinh thái bán ngập lụt trên sông Đăk Bla

Khai thác lợi thế dòng sông Đăk La, tạo ra một điểm du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch đến với thành phố Kon Tum nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung

Các phường: Thắng Lợi, Thống Nhất, Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 50 ha

100

 

16

Bệnh viện chất lượng cao

Khám và chữa bệnh

Phường Ngô Mây

TP. Kon Tum

 05 ha

100

 

17

Trường học chất lượng cao phường Ngô Mây

Xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia

Phường Ngô Mây

TP. Kon Tum

 02 ha

100

 

18

Siêu thị cao cấp

Nhằm tạo ra một nơi mua sắm tin cậy, hiện đại không chỉ cho cư dân thành phố mà còn là điểm đến hấp dẫn của người tiêu dùng toàn tỉnh, với các mặt hàng phong phú về chủng loại, thương hiệu và đảm bảo về chất lượng

Khu đô thị phía nam cầu Đăk Bla

TP. Kon Tum

 02 ha

100

 

19

Trường học chất lượng cao phường Trường Chinh

Xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia

Phường Trường Chinh

TP. Kon Tum

 03 ha

80

 

20

Làng nghề truyền thống gắn với du lịch văn hóa Kon Klor

Xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm bảo tồn và phát triển nghề truyền thống kết hợp khai thác du lịch tại khu vực

Lô đất ký hiệu KVH, đường Bắc Kạn, Phường Thắng Lợi

TP. Kon Tum

 12,2 ha

60

 

21

Trung tâm hội chợ triển lãm

Nơi diễn ra các hoạt động triển lãm, giao lưu và tổ chức những sự kiện quy mô lớn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Kon Tum

Phường Trường Chinh

TP. Kon Tum

 0,9 ha

40

 

22

 Dự án điểm dịch vụ và bến thuyền trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum

Phục vụ nhu cầu vui chơi trên nước  và cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác cho khách du lịch trong và ngoài tỉnh

Xã Đăk Rơ Wa

TP. Kon Tum

01 ha

30

 

23

Rạp chiếu bóng (Thay rạp 17/3)

Đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân địa phương và khách du lịch

Phường Trường Chinh

TP. Kon Tum

 0,2 ha

20

 

24

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch cộng đồng làng Kon K'Tu, Đăk Rơ Wa

Xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa, cảnh quan, môi trường truyền thống của các đồng bào dân tộc Bana; Hình thành điểm du lịch văn hóa cộng đồng với định hướng của tỉnh, của thành phố Kon Tum.

Làng Kon K'Tu, xã Đăk Rơ Wa

TP. Kon Tum

 17 ha

10

 

25

Các dự án Tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao hoặc Khu nhà ở thương mại cao cấp trên địa bàn thành phố Kon Tum

Chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ tại trung tâm thành phố, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách khi đến thành phố Kon Tum

 

TP. Kon Tum

 

 

 

-

Chung cư cao cấp (10-15 tầng) tại lô đất số 542 đường Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum (Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum)

Phường Quyết Thắng

 0,435 ha

250

 

-

Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố Shophouse tại lô đất 02 đường Bùi Thị Xuân, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum (Trụ sở UBND phường Quyết Thắng)

Phường Quyết Thắng

 0,1587 ha

50

 

-

Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố Shophouse tại lô đất đường Nguyễn Sơn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum (Phòng Văn hoá Thông tin thành phố Kon Tum cũ)

Phường Quang Trung

 0,121 ha

50

 

-

Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố Shophouse tại lô đất 05 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum (Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum cũ)

Phường Quyết Thắng

 0,0281 ha

15

 

26

Trung tâm thể dục thể thao phường Quyết Thắng

Phục vụ nhu cầu thể dục thể thao của nhân dân

Phường Quyết Thắng

TP. Kon Tum

 2.520 m2

10

 

27

Khu du lịch sinh thái rừng Đặc dụng Đăk Uy

Thuê rừng kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp nghiên cứu khoa học thực nghiệm

Xã Đăk Mar, Đăk Hring

Huyện Đăk Hà

 542,4 ha

200

 

28

Khu thương mại dịch vụ, phố chợ trung tâm thị trấn Đăk Hà giai đoạn 1 (khu vực từ đường Quang Trung đến đường 24/3 và từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường quy hoạch)

Phát triển hạ tầng thương mại, đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

TDP 2A, thị trấn Đăk Hà

 Huyện Đăk Hà

20 ha

200

 

29

Khu thương mại dịch vụ, phố chợ trung tâm thị trấn Đăk Hà giai đoạn 2 (khu vực từ đường Quang Trung đến đường 24/3 và từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường quy hoạch)

Phát triển hạ tầng thương mại, đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

TDP 2A, thị trấn Đăk Hà

 Huyện Đăk Hà

20 ha

200

 

30

Trường học chất lượng cao thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng cao của người dân trên địa bàn huyện

TDP 4B, thị trấn Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

05 ha

200

 

31

Bệnh viện chất lượng cao huyện Đăk Hà

Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao của người dân trên địa bàn tỉnh

TDP 4B, thị trấn Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

02 ha,
100 giường bệnh

150

 

32

Dự án Du lịch Đăk Pxi

Phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng, thám hiểm

Xã Đăk Pxi

Huyện Đăk Hà

 20 ha

100

 

33

Dự án làng du lịch cộng đồng tại thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà gắn với khai thác phát triển du lịch lòng hồ thuỷ điện Plei Krông.

Phát triển hạ tầng du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài tỉnh

Thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

3,5 ha

56

 

34

Dự án Trạm dừng nghỉ tại rừng Đăk Uy, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Thôn 2, xã Đăk Mar

Huyện Đăk Hà

05 ha

30

 

35

Siêu thị trung tâm huyện Đăk Hà

Phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân

TDP 4B, thị trấn Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

0,5 ha

30

 

36

Trung tâm ngoại ngữ chất lượng cao tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Đáp ứng và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người dân trên địa bàn huyện

TDP 4B, thị trấn Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

0,13 ha,
06 phòng học và 03 phòng hành chính

30

 

37

Chợ dân sinh kết hợp chợ nông sản  thôn 5, xã Hà Mòn, huyện ĐăK Hà

Thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng khu chơ dân sinh, thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn huyện

Thôn 5, xã Hà Mòn

Huyện Đăk Hà

0,65 ha

15

 

38

Dự án khu lịch sinh thái rừng thông thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

Nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng gắn với việc khai thác tiềm năng môi trường sinh thái tự nhiên để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái

Thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

150 ha

480

 

39

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tắm bùn, suối khoáng, thác Đăk Lung

Khai thác và phát triển du lịch sinh thái (có thể kết hợp xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai, hoặc kết hợp thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực xung quanh khu du lịch sinh thái

Xã Kon Đào

Huyện Đăk Tô

 40 ha

150

 

40

Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đăk Tô

Đấu giá dự án nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư, phát triển hạ tầng, hình thành các dãy nhà phố chợ kết hợp kinh doanh thương mại dịch vụ

Khối 8, thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

0,9 ha

100

 

41

Dự án đầu tư hạ tầng và du lịch thôn Đăk Sing, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô

Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài tỉnh

Xã Văn Lem

Huyện Đăk Tô

20 ha

80

 

42

Dự án đầu tư xây dựng chợ Tân Cảnh, huyện Đăk Tô

Phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và kinh doanh của tiểu thương

Xã Tân Cảnh

Huyện Đăk Tô

3,8 ha

76

 

43

Trung tâm thương mại Đăk Tô

Đấu giá dự án nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư, phát triển hạ tầng, hình thành siêu thị, trung tâm thương mại thị trấn Đăk Tô

(ngã tư Pô Kô) Khối 9, thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

 10.000 m2/ loại 2

50

 

44

Siêu thị Trung tâm thị trấn Đăk Tô

Đấu giá dự án nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư, phát triển hạ tầng, hình thành siêu thị, trung tâm thương mại thị trấn Đăk Tô

Khối 4, thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

 0,7 ha/ Loại 2

47

 

45

Dự án Nhà hàng, khách sạn, trung tâm tiệc cưới…thị trấn Đăk Tô

Đấu giá dự án nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư, phát triển hạ tầng, hình thành nhà hàng, khách sạn…trung tâm thị trấn Đăk Tô

Khối 5, thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

 0,15 ha

10

 

46

Dự án du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm vườn dược liệu sâm Ngọc linh tại xã Đăk Na

Nhằm phát huy tiềm năng du lịch đồng thời mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần giảm nghèo và tạo môi trường thuân lợi cho người DTTS tham gia phát triển Kinh tế xã hội. Xây dựng Dự án du lịch nhằm phát huy các thắng cảnh  như thác Siu Puông, Siu Mo Nam, cây Lá đỏ, vườn Ngủ Vị Tử, Sơn tra cổ thụ... kết hợp mô hình sâm Ngọc linh tại Tiểu khu 205  Xã Đăk Na trở thành điểm nhấn du lịch của huyện và điểm du lịch cấp tỉnh

  Xã Đăk Na

Huyện Tu Mơ Rông

 50 ha

90

 

47

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ trung tâm huyện Tu Mơ Rông

Khai thác lợi thế về địa hình và cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái phục vụ nhu cầu của khác du lịch kết hợp phát thương mại dịch vụ trung tâm huyện Tu Mơ Rông

Xã Đăk Hà

Huyện Tu Mơ Rông

2 ha

50

 

48

Dự án Du lịch sinh thái thác Tea Rông

phát triển kinh tế, xã hội địa phương

Thôn Tân Ba, xã Tê Xăng

Huyện Tu Mơ Rông

30 ha

30

 

49

Chợ Trung tâm huyện Tu Mơ Rông

Phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và kinh doanh của tiểu thương; hạng III

Xã Đăk Hà

Huyện Tu Mơ Rông

0,8 ha

20

 

50

Chợ Trung tâm cụm xã phía Đông huyện Tu Mơ Rông

Phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và kinh doanh của tiểu thương; hạng III

Xã Ngok Lây

Huyện Tu Mơ Rông

1 ha

10

 

51

Chợ Trung tâm cụm xã phía Tây huyện Tu Mơ Rông

Phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và kinh doanh của tiểu thương; hạng III

Xã Đăk Rơ Ông

Huyện Tu Mơ Rông

1 ha

10

 

52

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics, kho bãi, dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Khai thác tiềm năng quỹ đất để phát triển Logistics, kho bãi, dịch vụ tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Kế thừa và phát triển những mặt tích cực của các cơ sở kinh tế kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội đã và đang thực hiện

Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Huyện Ngọc Hồi

12 ha

360

 

53

Khu nhà phố thương mại trung tâm huyện Ngọc Hồi

Hình thành một khu nhà phố thương mại đồng bộ, theo hướng hiện đại, tạo điểm nhấn cho đô thị huyện Ngọc Hồi, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của người dân

Thị trấn Plei Kần

Huyện Ngọc Hồi

12.893 m2

200

 

54

Khu du lịch sinh thái Đăk HNiêng, xã Pờ Y

Thu hút du lịch, giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương

Xã Pờ Y

Huyện Ngọc Hồi

 30 ha

100

 

55

Nâng cấp, sửa chữa Chợ thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

Thu hút nhà đầu tư đầu tư nâng cấp và quản lý kinh doanh chợ trung tâm huyện để đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa của người dân

Thị trấn Plei Kần

Huyện Ngọc Hồi

01 ha

40

 

56

Dự án Du lịch sinh thái Thác Chè, thôn Măng Khên, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei

Thu hút du lịch, phát triển thương mại, tạo thị trường tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của xã

Thôn Măng Khên, xã Đăk Man

Huyện Đăk Glei

 10 ha

100

 

57

Dự án du lịch sinh thái vườn quốc gia Chư Mom Ray

Nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng gắn với việc khai thác tiềm năng môi trường sinh thái tự nhiên của rừng đặc dụng một cách hợp lý để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái

Xã Sa Sơn, xã Mô Rai

Huyện Sa Thầy

 54.000 ha

50

 

58

Khu du lịch hồ YaLy

Nhằm khai thác tiềm năng du lịch sinh thái lòng hồ Ya Ly

Xã Ya Ly

 Huyện Sa Thầy

 50 ha

40

 

59

Trung tâm ngoại ngữ chất lượng cao, thị trấn Sa Thầy

Đáp ứng nhu cầu và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người dân trên địa bàn

Thị trấn Sa Thầy

 Huyện Sa Thầy

 0,2 ha

30

 

60

Dự án chợ trung tâm cụm xã Ya Xiêr - Ya Ly - Ya Tăng

Thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng chợ trung tâm cụm xã, thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn huyện

Xã Ya Xiêr

 Huyện Sa Thầy

 01 ha

20

 

61

Chợ Trung tâm huyện Ia H'Drai

Phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và kinh doanh của tiểu thương; hạng III

Xã Ia Tơi

Huyện Ia H'Drai

1,024 ha

10

 

62

Dự án khu du lịch sinh thái tại xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

Nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng gắn với việc khai thác tiềm năng môi trường sinh thái tự nhiên để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái

Thôn 7, xã Đăk Tơ Lung

 Huyện Kon Rẫy

120 ha

320

 

63

Chợ khu Trung tâm huyện

Phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Xã Đăk Ruồng

 Huyện Kon Rẫy

0,55 ha

65

 

64

Khu du lịch sinh thái suối nước nóng Đăk Kôi

Khai thác tiềm lực địa phương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Xã Đăk Kôi

 Huyện Kon Rẫy

30 ha

45

 

65

Khu du lịch sinh thái Đăk Snghé

Khai thác tiềm lực địa phương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Xã Tân Lập

 Huyện Kon Rẫy

26,4 ha

37

 

66

Khu du lịch sinh thái thác thôn 1, thôn 7 xã Đăk Kôi;

Khai thác tiềm lực địa phương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Xã Đăk Kôi

 Huyện Kon Rẫy

 20 ha

30

 

67

Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước Đăk Toa

Khai thác tiềm lực địa phương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Xã Đăk Toa, Đăk Ruồng

 Huyện Kon Rẫy

14,49 ha

22

 

68

Khu du lịch sinh thái Nước Nhê thôn 1 xã Đăk Tơ Lung

Khai thác tiềm lực địa phương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Xã Đăk Tơ Lung

 Huyện Kon Rẫy

 10 ha

15

 

69

Dự án khai thác du lịch dịch vụ chất lượng cao phía Tây Bắc đô thị Kon Plông

Khai thác lợi thế về địa hình và cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân địa phương và các tỉnh thành trong khu vực

Thị trấn Măng Đen

Huyện Kon Plông

 600 ha

8.400

 

70

Dự án cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với du lịch sinh thái dưới tán rừng

Phát huy lợi thế diện tích rừng nguyên sinh và phục vụ nhu cầu du lịch

Thị trấn Măng Đen

Huyện Kon Plông

 350 ha

4.900

 

71

Tổ hợp sân golf, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị Măng Đen

Xây dựng sân Golf kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước

Tiểu khu 486, 487, 488, tổ dân phố 2, Thị trấn Măng Đen

Huyện Kon Plông

 667 ha

1.000

 

72

Dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao

Đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách

Thị trấn Măng Đen

Huyện Kon Plông

 10 ha

100

 

IV

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

 

 

 

1

Khu đô thị mới số 1 Đông Bắc dọc tuyến tránh đường HCM

Xây dựng khu đô thị mới tại khu vực phía Đông Bắc thành phố nhằm giảm áp lực về mật độ dân số tập trung ở trung tâm thành phố và phục vụ công tác di dời giải toả dân ở các vùng quy hoạch của thành phố

Phường Ngô Mây, xã Đăk Cấm

 TP. Kon Tum

 500 ha

3.000

 

2

Khu đô thị sinh thái Tây phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum

Chỉnh trang đô thị; xây dựng khu đô thị cao cấp ven sông Đăk Bla (phía Bắc Ngục Kon Tum)

Phường Quyết Thắng, Quang Trung

 TP. Kon Tum

 150 ha

2.250

 

3

Khu đô thị mới phía Tây phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Phường Trần Hưng Đạo

 TP. Kon Tum

180 ha

1.552

 

4

Khu đô thị sinh thái - du lịch gắn với công viên phía Bắc Kon Tum

Hình thành trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại cửa ngõ phía Bắc thành phố Kon Tum, công viên sinh thái nghỉ ngơi cấp đô thị; cải tạo chỉnh trang và phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới (khu vực đường Võ Nguyên Giáp, xã Vinh Quang và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum)

Xã Đăk Cấm

 TP. Kon Tum

 380 ha

1.332

 

5

Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ

Xây dựng Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ có chất lượng cao, nhằm khai thác tối đa lợi thế về vị trí, tạo điểm nhấn kiến trúc chung cho toàn bộ khu vực quy hoạch, tạo nên tổ hợp đô thị hiện đại. Các nhóm nhà ở được bố trí với hạt nhân là khu cây xanh.

Phường Thống Nhất

TP. Kon Tum

18,7 ha

1.332

 

6

Khu du lịch sinh thái cộng đồng gắn với sông Đăk Bla

Xây dựng khu du lịch sinh thái cộng đồng, kết nối với 02 dự án: Khu đô thị - du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao và Dự án đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất phát triển khu sản xuất; Tận dụng lợi thế hiện trạng khu vực có 05 làng cổ của người đồng bào Bana; Thúc đẩy sự phát triển du lịch do cộng đồng.

Tại khu vực phía Đông Nam thành phố Kon Tum, thuộc xã Đăk Rơ Wa

 TP. Kon Tum

 415 ha

1.200

 

7

Các dự án tại Khu đô thị - du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao

Xây dựng quần thể thể thao kết hợp với xây dựng khu đô thị - du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm dọc tuyến tránh phía Đông thành phố Kon Tum

Xã Đăk Rơ Wa

 TP. Kon Tum

330 ha

1.000

 

8

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

Hình thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao và dịch vụ đi kèm

Phường Lê Lợi

 TP. Kon Tum

85 ha

1.000

 

9

Khu đô thị thương mại, dịch vụ dọc tuyến Quốc lộ 24

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới; hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ cửa ngõ phía Đông thành phố Kon Tum

Xã Đăk Blà

 TP. Kon Tum

100 ha

661

 

10

Khu đô thị, thương mại, dịch vụ mới khu vực dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Kon Tum

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới; hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ khu vực Trung tâm hành chính thành phố Kon Tum

Xã Đăk Blà, phường Duy Tân

 TP. Kon Tum

100 ha

661

 

11

Khu dân cư mới số 2 dọc tuyến tránh đường HCM

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Xã Đăk Rơ Wa

 TP. Kon Tum

 100 ha

600

 

12

Khu dân cư mới số 3 dọc tuyến tránh đường HCM

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Xã Hòa Bình

 TP. Kon Tum

 100 ha

600

 

13

Khu dân cư phía Bắc đường Nơ Trang Long

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Phường Trường Chinh

 TP. Kon Tum

28,2 ha

358

 

14

Xây dựng dự án công viên cây xanh, khu thương mại dịch vụ và nhà ở, biệt thự nghỉ dưỡng

Xây dựng khu công viên cây xanh, khu thương mại dịch vụ và nhà ở, biệt thự nghỉ dưỡng

Phường Duy Tân

 TP. Kon Tum

 88 ha

260

 

15

Trung tâm thương mại kết hợp nhà phố - Đường Bà Triệu - Thành phố Kon Tum

Chỉnh trang đô thị, phát triển trung tâm thương mại tại trung tâm thành phố, đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua sắm và các sinh hoạt của Nhân dân trong khu vực, kết hợp khu nhà ở

Đất trụ sở Sở GTVT, Cty 79, Cty CP TVXD Giao thông…

TP. Kon Tum

 1,8 ha

         200  

 

16

Hệ thống bến, bãi đỗ xe

Đáp ứng nhu cầu đi lại của địa phương, khách du lịch, nhà đầu tư

 

TP. Kon Tum

 

75

 

-

Bến, bãi đỗ xe phường Trần Hưng Đạo

Phường Trần Hưng Đạo

 14 ha

25

 

-

Bến, bãi đỗ xe phường Ngô Mây

Phường Ngô Mây

 5,8 ha

25

 

-

Bến, bãi đỗ xe xã Đăk Blà

Xã Đăk Blà

 5,2 ha

25

 

17

Dự án khu đô thị mới tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (phía Đông của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc)

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

15 ha

170

 

18

Dự án khu đô thị mới tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

14,2 ha

160

 

19

Dự án khu đô thị mới tổ dân phố 4B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Tổ dân phố 4B, thị trấn Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

20 ha

123

 

20

Khu dân cư nông thôn mới phía Đông Quốc lộ 14
+ Giai đoạn 1, thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà (15 ha)
+ Giai đoạn 2, thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà (16 ha)

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Thôn 3, xã Đăk Mar

Huyện Đăk Hà

15 ha

115

 

16 ha

123

 

21

Khu đô thị mới Nam Đăk Hà:
+ Giai đoạn 1: khu vực đất lúa từ đường Ngô Đăng vào Tòa án nhân dân huyện đến suối Đăk Ui
+ Giai đoạn 2: khu vực đất lúa từ đường Ngô Đăng vào Tòa án nhân dân huyện đến suối Đăk Ui

Phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị thị trấn Đăk Hà

TDP 2A, thị trấn Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

09 ha

110

 

07 ha

80

 

22

Dự án khu đô thị mới tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (phía Đông của kho Huy Hùng)

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà

Huyện Đăk Hà

09 ha

100

 

23

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Đông và phía Tây, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư  đầu tư cơ sở hạ tẩng để hình thành và phát triển khu dân cư mới

Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring

Huyện Đăk Hà

11,4 ha

90

 

24

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Đông và phía Nam xã Đăk La, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Thôn 1, xã Đăk La

Huyện Đăk Hà

05 ha

40

 

25

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại thôn 5, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tẩng để hình thành và phát triển khu dân cư mới

Thôn 5, xã Đăk Mar

Huyện Đăk Hà

4,7 ha

37

 

26

Dự án khu dân cư nông thôn mới thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọk

Huyện Đăk Hà

02 ha

15

 

27

Dự án khu dân cư nông thôn mới thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring

Huyện Đăk Hà

1,7 ha

13

 

28

Dự án kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan, thị trấn Đăk Tô kết hợp khai thác quỹ đất hình thành các dãy nhà phố dọc hai bên bờ kè

Đấu giá dự án nhằm khai thác quỹ đất để đầu tư, phát triển hạ tầng, hình thành các dãy nhà phố dọc hai bên bờ kè

Thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

125 ha

500

 

29

Khu đô thị dọc sông Đăk Tờ Kan (đoạn từ cầu 42 đến giáp suối Hồ Sen), thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

Khai thác quỹ đất, chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn 

Khối 3, khối 4 thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

 13 ha

200

 

30

Khu dân cư phía Nam đường Trường Chinh thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

Khai thác quỹ đất, chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn 

Khối 10, khối 11 thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

 17 ha

100

 

31

Nhà phố liền kề (Khu vực chợ khối 4 cũ)

Góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

Khối 4, thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

2,34 ha

200

 

32

Khu đô thị phía bắc đường Trường Chinh

Khai thác quỹ đất, chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khối 10, thị trấn Đăk Tô,

Huyện Đăk Tô

 1,4 ha

100

 

33

Khu dân cư thôn 6 xã Kon Đào (khu Trường nghề cũ), huyện Đăk Tô

Khai thác quỹ đất, chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn 

Thôn 6, xã Kon Đào

Huyện Đăk Tô

11 ha

60

 

34

Trung tâm thương mại và tổ chức sự kiện (Nhà văn hóa trung tâm)

Góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

Khối 4, thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

0,6 ha

50

 

35

Khu dân cư phía Nam khối 9, thị trấn Đăk Tô (Gồm khu vực trung tâm GDTX cũ và khu vực dự kiến Trung tâm hành chính trước đây.

Khai thác quỹ đất, chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn 

Khối 9, thị trấn Đăk Tô

Huyện Đăk Tô

 15 ha

30

 

36

Khu đô thị - dịch vụ, du lịch; làng nghề tiểu thủ công  nghiệp

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thích hợp để bố trí phát triển nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp; thành khô đô thị kết hợp dịch vụ du lịch, tham quan.

Hai bên tuyến đường N5, thôn 7, thị trấn Plei Kần

Huyện Ngọc Hồi

 100 ha

500

 

37

Dự án khu dân cư mới thị trấn Plei Kần

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới kết hợp với trung tâm hành chính mới của huyện

Thị trấn Plei Kần

Huyện Ngọc Hồi

 30 ha

200

 

38

Nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện Đăk Glei

Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân

Thị trấn Đăk Glei

Huyện Đăk Glei

Phục vụ 1.500 dân

79

 

39

Dự án khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Thương mại - Giáo dục và dân cư phía tây thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Xã Đăk Ruồng

Huyện Kon  Rẫy

5,5 ha

100

 

40

Dự án Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và nâng cao thể lực kết hợp kinh doanh thương mại, dịch vụ

Xây dựng trung tâm đào tạo, nâng cao thể lực kết hợp nghỉ dưỡng, kinh doanh thương mại, dịch vụ

Thị trấn Măng Đen

Huyện Kon Plông

84,40 ha

1.500

 

41

Dự án khu thương mại, dịch vụ và nhà ở phía Nam hồ Toong Đam, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông

Phát triển du lịch sinh thái phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân địa phương và các tỉnh lân cận

Thị trấn Măng Đen

Huyện Kon Plông

 14,72 ha

685

 

42

Dự án Khu nhà ở liền kề có vườn tại thị trấn Măng Đen

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Thị trấn Măng Đen

Huyện Kon Plông

 5,8 ha

400

 

43

Dự án xây dựng Nhà máy nước sinh hoạt số 2

Đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Kon Plông

Thị trấn Măng Đen

Huyện Kon Plông

 7.500 m3/ngày đêm

50

 

44

Dự án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Kon Plông

Đáp ứng công tác xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kon Plông

Thị trấn Măng Đen

Huyện Kon Plông

 20 tấn/ngày đêm

30

 

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?