Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Các dự án bổ sung vào Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020
Ngày đăng: 15/04/2020  20:36
Mặc định Cỡ chữ

CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ

VÀO TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2018-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 358 /QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

STT

Tên dự án

Mục tiêu

Địa điểm đầu tư

Quy mô/
công suất

 Vốn đầu tư
(tỷ đồng)

A

DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH KON TUM

              51.489  

I

LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP

 

              33.947  

1

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

 Tiểu khu 89, 94, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei

730 ha

                  2.044  

2

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xốp, huyện Đăk Glei

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 70, 71, xã Xốp, huyện Đăk Glei

600 ha

                  1.680  

3

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai

2.291 ha

                  5.612  

4

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 720, 745, xã Ia Đal,  huyện Ia H'Drai

356 ha

                     872  

5

Dự án nuôi trồng, chế biến thuỷ sản nước ngọt tại huyện Ia H'Drai

Nuôi các loại các nước ngọt tập trung kỹ thuậtcao gắn với xây dựng nhà máy chế biến thủy sản

Lòng hồ thuỷ điện Sê San 4, huyện Ia H'Drai

3.000 ha

                  3.150  

6

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Văn Xuôi và xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Văn Xuôi và xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông

1.400 ha

                  3.430  

7

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 184, 186, xã Pờ Y , huyện Ngọc Hồi

500 ha

                  1.400  

8

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

416 ha

                  1.164  

9

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xã Ya Tăng, xã Hơ Moong và xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Ya Tăng, xã Hơ Moong và xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy

557 ha

                  1.560  

10

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 435, 438, 439, xã Pờ Ê , huyện Kon Plông

226 ha

                     554  

11

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hiếu, huyện Kon Plông

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 492, xã Hiếu, huyện Kon Plông

256 ha

                     627  

12

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Pô Kô và xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Pô Kô và  xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô

424 ha

                  1.187  

13

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà

214 ha

                     599  

14

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

 Tiểu khu 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà

3.596 ha

                10.068  

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

 

                 5.388  

1

Nhà máy điện gió tại huyện Sa Thầy

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng gió để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Huyện Sa Thầy

50 MW
15 ha

                  1.800  

2

Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Thôn 2, 6, tiểu khu 538, 539, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy

84 MW
150 ha

                  1.344  

3

Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thôn 7,8,9, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy

59 MW
70 ha

                     944  

4

Nhà máy điện mặt trời Đăk Long, huyện Đăk Hà

Sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời để bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thôn Kon Teo, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà

75 MW
90 ha

                  1.300  

III

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-DU LỊCH

 

                 9.280  

1

Khu công viên giải trí, thương mại- dịch vụ và dân cư khu vực công viên Đăk ToRech

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới. Hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ lân cận công viên Đăk ToRech

Phường Duy Tân. TP. Kon Tum

200 ha

                  1.200  

2

Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và phát triển dân cư phía Bắc xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

Khai thác lợi thế về địa hình và cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái phục vụ nhu cầu của khác du lịch kết hợp phát hạ tầng khu dân cư lân cận

Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

505 ha

                  8.080  

IV

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

                  2.874  

1

Khu đô thị thương mại, dịch vụ dọc tuyến Quốc lộ 24

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới; hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ cửa ngõ phía Đông thành phố Kon Tum

Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

100 ha

                     661  

2

Khu đô thị, thương mại, dịch vụ mới khu vực dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Kon Tum

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới; hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ khu vực Trung tâm hành chính thành phố Kon Tum

Xã Đăk Blà, phường Duy tân, thành phố Kon Tum

100 ha

                     661  

3

Khu đô thị mới phía Tây phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum

Phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum

180 ha

                  1.552  

B

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO TỈNH KON TUM

                 8.948  

I

LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP

 

                 3.716  

1

Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Sa Thầy

Sử dụng hiệu quả quỹ đất dưới tán rừng để trồng các loại cây dược liệu thích hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Huyện Sa Thầy

200 ha

                     560  

2

Dự án trồng cây dược liệu gắn với quản lý, bảo vệ rừng

Phát triển các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Xã Hiếu, huyện Kon Plông

100 ha

                     245  

3

Dự án trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái tại xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

Phát triển các loại cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tiểu khu 509, 510, xã Đăk Tơ Lung , huyện Kon Rẫy

200 ha

                     490  

4

Dự án xây dựng vùng cây dược liệu tại xã Văn Lem, huyện Đăk Tô

Phát triển các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô

100 ha

                     280  

5

Dự án trồng  các loại rau, hoa ứng dụng công nghệ cao tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Sản xuất rau, hoa các loại để tiêu thụ nội địa và hướng tới xuất khẩu

Tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

50 ha

                     140  

6

Dự án nuôi cá nước lạnh trên các lòng hồ thủy điện tại huyện Kon Plông

Nuôi cá Tầm, cá Hồi và các loại cá thương phẩm khác trên các lòng hồ thủy điện và kết hợp sản xuất giống cá

Lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum, xã Đăk Tăng và Lòng hồ thủy điện Đăk Đring, xã Đăk Nên, huyện Kon Plông

30 lồng

                       30  

7

Dự án nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy lợi tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô

Nuôi các loại cá thương phẩm nhằm phục vụ nhu cầu trong và ngoài tỉnh

Các đập thủy lợi, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô

10,6 ha

                       30  

8

Dự án nuôi bò thịt tại xã Đăk Nên và xã Đăk Ring, huyện Kon Plông

Nuôi bò thịt khoảng 1000 con, liên kết hộ dân phát triển cánh đồng cỏ chăn nuôi

Xã Đăk Nên và xã Đăk Ring, huyện Kon Plông

50 ha

                     210  

9

Dự án nuôi bò thịt tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

Nuôi bò thịt khoảng 1000 con, liên kết hộ dân phát triển cánh đồng cỏ chăn nuôi

Xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

50 ha

                     210  

10

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy

Sản xuât các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Thôn 10,11, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy

50  ha

                     140  

11

Dư án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu giấy gắn với nhà máy chế biến bột giấy

Đầu tư phát triển trồng cây Keo lai, xây dựng nhà máy sơ chế, chế biến nguyên liệu từ cây keo lai

Xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông

500 ha

                     100  

12

Dự án đầu tư trồng và phát triển cây dược liệu tại xã Đăk Ngọk,  huyện Đăk Hà

Đầu tư phát triển các loại cây dược liệu phù hợp với địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh

Thôn Đăk Bình và thôn ĐăkLợi, xã Đăk Ngọk,  huyện Đăk Hà

30 ha

                       84  

13

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đăk Man, huyện Đăk Glei

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Thôn Măng Khên, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei

50 ha

                     140  

14

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 683A, 694, xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai

100 ha

                     245  

15

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Thôn 1, 2, 3, 4, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy

50 ha

                     140  

16

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

 Tiểu khu 523, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy

30 ha

                       84  

17

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Kon Đào, huyện Đăk Tô

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Thôn 3 và thôn Đăk Lung, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô

60 ha

                     168  

18

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu

Tiểu khu 296, 297, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

150 ha

                     420  

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

 

                 1.270  

1

Dự án đầu tư cụm công nghiệp thị trấn Sa Thầy

Đầu tư hệ thống công trình hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại và đồng bộ nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương

Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

25 ha

                       75  

2

Dự án xây dựng và hình thành khu công nghiệp tập trung chế biến dược liệu kết hợp xây dựng vườn giống, khu thực nghiệm, nghiên cứu tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy

Khai thác nguồn nguyên liệu dược liệu tại chỗ; góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân

Thôn 3, 4, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy

191 ha

                     600  

3

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Kon Rẫy

Xử lý rác thải trên địa bàn huyện Kon Rẫy đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy

01 ha

                     100  

4

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

Sản xuất thức ăn gia súc để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

05 ha

                       50  

5

Nhà máy sản xuất nước khoáng tại  thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

Sản xuất nước khoáng đóng chai phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân trong và ngoài tỉnh

Khổi 7, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

04 ha

                       80  

6

Dự án đầu tư điện năng mặt
 trời tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Sản xuất điện năng từ nguồn
năng lượng mặt trời để bán cho
Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

5MW
7,5 ha

                     100  

7

Dự án nhà máy chế biến dược liệu tại xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông

Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dược liệu trên địa bàn huyện, chế biến sâu các sản phẩm dược liệu của địa phương để nâng cao giá trị sản phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân

Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông

10 ha

                     105  

8

Nâng cấp, mở rộng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi

Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh vào Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp

Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi

Từ 4,9 ha lên 10 ha

                       30  

9

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại Cụm công nghiệp Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm Công nghiệp nhằm thu hút, di dời, sắp xếp doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất, hộ gia đình sản xuất kinh doanh theo quy hoạch chuẩn công nghiệp, công nghệ tiên tiến

Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

30 ha

                       90  

10

Nhà máy chế biến cà phê tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Sản xuất các sản phẩm chất lượng cao từ cà phê  gắn với thúc đẩy phát triển vùng chuyên sản xuất cà phê sạch trên địa bàn huyện

TDP 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

02 ha
3.650 tấn cà phê/năm

                       40  

III

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-DU LỊCH

 

                 2.179  

1

Dự án đầu tư xây dựng chợ Tân Cảnh, huyện Đăk Tô

Phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và kinh doanh của tiểu thương

Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô

3,8 ha

                       76  

2

Dự án đầu tư hạ tầng và du lịch thôn Đăk Sing, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô

Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài tỉnh

Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô

05 ha

                       80  

3

Siêu thị trung tâm huyện Đăk Tô

Phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và kinh doanh của tiểu thương

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

0,7 ha

                       47  

4

Dự án khu lịch sinh thái rừng thông thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

Nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng gắn với việc khai thác tiềm năng môi trường sinh thái tự nhiên để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

150 ha

                     480  

5

Dự án khu du lịch sinh thái tại xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

Nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng gắn với việc khai thác tiềm năng môi trường sinh thái tự nhiên để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái

Thôn 7, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

120 ha

                     320  

6

 Dự án điểm dịch vụ và bến thuyền trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum

Phục vụ nhu cầu vui chơi trên nước  và cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác cho khách du lịch trong và ngoài tỉnh

Thành phố Kon Tum

01 ha

                       30  

7

Khu nhà phố thương mại trung tâm huyện Ngọc Hồi

Hình thành một khu nhà phố thương mại đồng bộ, theo hướng hiện đại, tạo điểm nhấn cho đô thị huyện Ngọc Hồi, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của người dân

Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

12.893 m2

                     200  

8

Nâng cấp, sửa chữa Chợ thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

Thu hút nhà đầu tư đầu tư nâng cấp và quản lý kinh doanh chợ trung tâm huyện để đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa của người dân

Thị trấn  Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

01 ha

                       40  

9

Chợ dân sinh thôn 5, xã Hà Mòn, huyện ĐăK Hà

Thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng khu chơ dân sinh, thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn huyện

Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà

0,4 ha

                       10  

10

Dự án làng du lịch cộng đồng tại thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà gắn với khai thác phát triển du lịch lòng hồ thuỷ điện Plei Krông.

Phát triển hạ tầng du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài tỉnh

Thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

3,5 ha

                       56  

11

Bệnh viện chất lượng cao huyện Đăk Hà

Đáp ứng nhu cầu khám,
chữa bệnh chất lượng cao của người
 dân trên địa bàn tỉnh

TDP 4 B thị trấn ĐăkHà, huyện Đăk Hà

02 ha
100 giường bệnh

                     150  

12

Trung tâm ngoại ngữ chất lượng cao tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Đáp ứng và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người dân trên địa bàn huyện

TDP 4 B thị trấn ĐăkHà, huyện Đăk Hà

0,13 ha
06 phòng học và 03 phòng hành chính

                       30  

13

Trường học chất lượng cao thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng cao của người dân trên địa bàn huyện

TDP 4B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

05 ha

                     200  

14

Siêu thị trung tâm huyện Đăk Hà

Phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân

TDP 4B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

0,5 ha

                       30  

15

Dự án Trạm dừng nghỉ tại rừng Đăk Uy, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Thôn 2, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

05 ha

                       30  

16

Khu thương mại dịch vụ, phố chợ trung tâm thị trấn Đăk Hà giai đoạn 1 (khu vực từ đường Quang Trung đến đường 24/3 và từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường quy hoạch)

Phát triển hạ tầng thương mại, đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

TDP 2A, thị trấn Đăk Hà

20 ha

                     200  

17

Khu thương mại dịch vụ, phố chợ trung tâm thị trấn Đăk Hà giai đoạn 2 (khu vực từ đường Quang Trung đến đường 24/3 và từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường quy hoạch)

Phát triển hạ tầng thương mại, đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

TDP 2A, thị trấn Đăk Hà

20 ha

                     200  

IV

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

                 1.783  

1

Dự án chỉnh trang đô thị khu vực đường vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum

Khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất xây dựng, hình thành và kết nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với khu vực lân cận; góp phần làm động lực phát triển kinh tế- xã hội thành phố Kon Tum

Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

7,3 ha

                       86  

2

Dự án mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum

Khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất xây dựng, hình thành và kết nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với khu vực lân cận; góp phần làm động lực phát triển kinh tế- xã hội thành phố Kon Tum

Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum

28 ha

                     256  

3

Dự án khu dân cư mới Đăk Tráp, huyện Ngọc Hồi

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới kết hợp với trung tâm hành chính mới của huyện

Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

43 ha

                     265  

4

Dự án khu dân cư tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

14,2 ha

                     160  

5

Dự án khu dân cư thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Kon Rẫy

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà

1,7 ha

                       13  

6

Khu đô thị Nam Đăk Hà giai đoạn 1 (khu vực đất lúa từ đường Ngô Đăng vào Tòa án nhân dân huyện đến suối Đăk Ui)

Phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị thị trấn Đăk Hà

TDP 2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

09 ha

                     110  

7

Khu đô thị Nam Đăk Hà giai đoạn 2 (khu vực đất lúa từ đường Ngô Đăng vào Tòa án nhân dân huyện đến suối Đăk Ui)

Phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị thị trấn Đăk Hà

TDP 2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

07 ha

                       80  

8

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Đông và phía Tây, thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư  đầu tư cơ sở hạ tẩng để hình thành và phát triển khu dân cư mới

Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà

11,4 ha

                       90  

9

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại thôn 5, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tẩng để hình thành và phát triển khu dân cư mới

Thôn 5, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

4,7 ha

                       37  

10

Dự án khu dân cư mới thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà

02 ha

                       15  

11

Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 14 giai đoạn 1, thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

15 ha

                     115  

12

Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 14 giai đoạn 2, thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

16 ha

                     123  

13

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Đông và phía Nam xã Đăk La, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để phát triển, mở rộng các khu dân cư hiện trạng và mới

Thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà

05 ha

                       40  

14

Dự án khu dân cư tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (phía Đông của kho Huy Hùng)

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

09 ha

                     100  

15

Dự án khu dân cư tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (phía Đông của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc)

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

15 ha

                     170  

16

Dự án khu dân cư tổ dân phố 4B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Thu hút nhà đầu tư đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để hình thành khu dân cư mới

Tổ dân phố 4B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

20 ha

                     123  

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?