Thứ 5, Ngày 19/05/2022 -

Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2022
Ngày đăng: 19/01/2022  14:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2022.

Theo đó, phê duyệt nội dung các hoạt động xúc tiến thương mại địa phương năm 2022 là xúc tiến thương mại thị trường trong nước và định hướng xuất khẩu và xúc tiến thương mại thị trường trong nước và đưa hàng Việt về nông thôn. Kinh phí Nhà nước hỗ trợ 640 triệu đồng.

 

Kế hoạch nhằm quảng bá, giới thiệu thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Kon Tum. Thu hút các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong nước và ngoài nước quan tâm, hợp tác, đầu tư tại Kon Tum. Giúp các đơn vị, doanh nghiệp, người nông dân của tỉnh tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại: Quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa của địa phương.

 

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường nông thôn, xây dựng niềm tin vào sản phẩm nội địa của người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

Phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, tăng thị phần kim ngạch tại những thị trường xuất khẩu truyền thống. Củng cố, phát triển và xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ.

 

Xây dựng thương hiệu để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường sản phẩm, hợp tác, giao lưu thương mại trong và ngoài nước, đồng thời tạo chỗ đứng cho sản phẩm của các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2022 theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đề ra./.

 

                                                                                Lê Hằng - Quang Tiến