Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Tăng cường triển khai tiêm vắc xin Abdala
Ngày đăng: 08/02/2022  20:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 346/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin Abdala.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát không để sót đối tượng tiêm chủng, tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động người dân đi tiêm mũi 2, mũi 3 vắc xin Abdala.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 thần tốc hơn nữa để hoàn thành việc tiêm đủ 3 mũi vắc xin Abadala trong tháng 02/2022, kiên quyết không để vắc xin phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng. Báo cáo định kỳ hằng ngày tiến độ triển khai tiêm chủng về UBND tỉnh và báo cáo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế theo quy định.

 

Trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh biện pháp giải quyết đảm bảo thực hiện việc tiêm chủng an toàn, hiệu quả, đạt tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

 

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai, hoàn thành trong tháng 02/2022 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để vắc xin Abdala phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng.

 

Tuấn Tài – Phan Phượng