Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích đã trồng rừng, khôi phục lại rừng bị thiệt hại trong các vụ "Hủy hoại rừng"
Ngày đăng: 09/02/2022  15:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 355/UBND-NNTN về việc tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích đã trồng rừng, khôi phục lại rừng bị thiệt hại trong các vụ "Hủy hoại rừng".

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ia H’Drai, Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông theo dõi, chăm sóc, quản lý, bảo vệ diện tích đã được trồng rừng, khôi phục lại rừng (17,1 ha tại khoảnh 2, 3 Tiểu khu 726 địa giới hành chính xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai và 18,368 ha tại tiểu khu 263, 264 thuộc địa giới hành chính xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông) để phát triển thành rừng; cập nhật diện tích nêu trên vào kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hằng năm của địa phương, đơn vị theo quy định.

 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp và phòng chống cháy rừng trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý bảo vệ rừng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và người dân về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác nắm bắt thông tin, rà soát, xác định và xử lý các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp theo quy định./.

 

                                                                                    Lê Hằng – Văn Hạ