Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022
Ngày đăng: 12/02/2022  17:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 390/UBND-NC về việc tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân và kết quả Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tiêu biểu trong Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”... Đồng thời, chỉ đạo các Đồn Biên phòng hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã biên giới trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022 tại địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và tình hình phòng, chống dịch tại địa phương.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022, kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân và kết quả Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”… trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, thực hiện.

 

UBND các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai chỉ đạo UBND các xã biên giới phối hợp với các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022 trên địa bàn. Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 ở địa phương để triển khai thực hiện việc tổ chức các hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022 tại địa phương.

 

Cụ thể, đối với các xã thuộc vùng cấp độ 1: Tổ chức đầy đủ các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân”, trong quá trình tổ chức các hoạt động hưởng ứng thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

 

Đối với các xã thuộc vùng cấp độ 2: Tổ chức các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân, nhưng các hoạt động phải hạn chế số người tham gia tập trung theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

 

Đối với các xã thuộc vùng cấp độ 3: Tổ chức các hoạt động phần Lễ, không tổ chức các hoạt động phần hội hạn chế số người tham gia dự Lễ theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

 

Đối với các thuộc vùng cấp độ 4: Không tổ chức các hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và báo cáo kết quả bằng văn bản.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc các địa phương tổng hợp, báo cáo về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng