Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Ngày đăng: 12/02/2022  17:54
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 385/UBND-KTTH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Triển khai quyết liệt, nhất quán thực hiện đa mục tiêu trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển các lĩnh vực KT-XH. Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch.

 

Quán triệt CB, CC, VC, người lao động của đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động, tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động KT-XH, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH  năm 2022 đã đề ra. Không tổ chức các hoạt động du xuân, đi lễ chùa, tham gia các lễ hội trong giờ hành chính (nếu không được phân công) làm ảnh hưởng đến công việc, thời giờ làm việc và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mùa xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2022; trong đó, ưu tiên xử lý sớm thủ tục hoàn ứng trước kế hoạch, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng; sớm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án khởi công mới đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư để làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư các dự án. Tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp để tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, các rào cản trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi. Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm duy trì các dịch vụ trợ giúp xã hội.

 

Sở Giao thông và vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu Xuân như tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích...

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa.

 

 Các Sở, ban ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và đoàn thể các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, chung sức, chung lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH của năm 2022./.

 

Vũ Huệ - Hương Giang